הנגשה לשונית ופישוט לשוני

 
​הנגשה לשונית היא התהליך שבו מידע כתוב או דּבוּר מותאם לצרכים של אנשים עם מוגבלות על ידי שימוש באמצעים שונים (לשוניים וחושיים).

 • ​מטרת ההנגשה הלשונית היא לסייע בהעברת מידע לאנשים אשר קולטים מידע מן הסביבה באופן שונה מהאופן שבו הוא נמסר לכלל הציבור, וזקוקים להתאמות כדי לעבדו באופן מיטבי. למשל, אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית, לקויות למידה וכן אנשים עם מוגבלות בראייה או בשמיעה.
 • ההנגשה הלשונית כוללת התאמות באופנות העברת המידע (העברה בכתב או בעל פה), באמצעים להעברת המידע (חזותיים , קוליים או מישושיים), ובתוכן המידע (פישוט לשוני או שפה פשוטה).

מהי שפה פשוטה?

 • שפה פשוטה הינה שפה ברורה ובהירה המובנת לקהל הרחב. זוהי שפה יומיומית וידידותית שאינה רוויה במונחים מקצועיים ובמילים גבוהות ועם זאת אינה שפה ילדותית ופשטנית. מטרת השימוש בשפה פשוטה הינה להקל על הקורא או השומע את פענוח המידע הנקלט.
 • שפה פשוטה היא אחד מרכיבי הפישוט הלשוני. התרגום לשפה פשוטה הינו שלב הכרחי בתהליך ההנגשה אך אינו מספיק לצורך הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.

מהו פישוט לשוני?

 • פישוט לשוני הינו תהליך מובנה של עריכת ועיבוד המידע כך שתוכנו יהיה ברור ומבנהו הלשוני פשוט. הפישוט הלשוני כולל את ארגון הרעיונות, הֲמָרָתָם לשפה פשוטה, ושימוש בסמלים לתמיכה בכתוב. מטרת הפישוט הלשוני הינה להפוך את המידע הנמסר לכלל הציבור למידע פשוט, ברור, וקל להבנה גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
 • על פי תקנות נגישות השירות (2013) הפישוט הלשוני מהווה את אחת מהתאמות הנגישות למידע המחייבות שעל נותן השירות לספק במקרים מסויימים לבקשת אדם עם מוגבלות. בתקנות אלו מוגדר הפישוט הלשוני כהתאמת מידע כך שתוכנו יהיה ברור ומבנהו הלשוני פשוט, ואשר מתקיימים בו, ככל האפשר, כל אלה:
 1. המידע מכיל את עיקרי הדברים בלבד.
 2. המידע מועבר לפי רצף ברור ומסודר, כגון: סדר פעולות כרונולוגי, או תנאים ותוצאותיהם האפשריות.
 3. המשפטים קצרים ופשוטים תחבירית.
 4. נעשה שימוש מרבי באוצר מילים יומיומי ושכיח; שימוש מועט ככל האפשר בעגה מקצועית, מילים בשפות זרות שאינן בשימוש יומיומי, וניבים.
 5. נעשה שימוש מועט בראשי תיבות ובקיצורים, לרבות קיצורי פנייה בלשון זכר ונקבה, כגון "יועצ/ת", "חלק/י".
 6. בהתאם להקשר, נעשה שימוש מרבי בפעלים בצורת הפעיל ולא הסביל (כגון: "דני כתב את הספר" במקום "הספר נכתב על ידי דני").
 7. נעשה שימוש בסמלול.

מהו סמלול?

 • סמלול הינו ייצוג גרפי פשוט וברור אשר נלווה למידע כתוב ומסייע בהבנתו. השימוש בייצוגים גרפיים (סמלים) הינו מרכיב חיוני בפישוט הלשוני. בתהליך הסמלול של מידע כתוב יש להקפיד על כך ש:
 1. המידע הגרפי יוצג באופן פשוט וברור.
 2. ייעשה במידת האפשר שימוש בסמלים מוכרים ומוסכמים.
 3. ייעשה שימוש בסמלים, בתמונות, באיורים או בציורים בייצוג גרפי פשוט ומוחשי, הדומים ביותר למונח שאותו הם מייצגים, ושאפשר להבינם באופן אינטואיטיבי.
 4. ייעשה שימוש בסמלים, בתמונות, באיורים או בציורים ברורים התואמים את הטקסט הכתוב, ממחישים אותו ותומכים בתוכנו.
 5. המידע הגרפי ימוקם בסמוך לתוכן המילולי שאותו הוא מייצג.
 6. השימוש בסמלים, בתמונות, בציורים או באיורים יהיה אחיד ועקבי.

מידע נוסף

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il