כיצד להתנהל עם זמן

 
לעיתים אנשים עם מוגבלות זקוקים לזמן ארוך מהרגיל, כדי לבצע פעולות מסוימות. על נותן השירות לספק ללקוח עם מוגבלות את הזמן הדרוש לו ולגלות סבלנות. אין להאיץ בלקוח ואין לבצע פעולות במקומו ללא הסכמתו.

  • מרבית האנשים עם מוגבלות מעדיפים להתנהל באופן עצמאי ככל האפשר. אולם יתכן כי חלקם זקוקים לפרק זמן ארוך, יחסית, על מנת לבצע פעולות כמו מילוי טפסים, קריאת מסמכים, זיהוי מוצרים, הגעה למקומות, הבנת הנאמר להם ועוד. על נותן השירות לספק ללקוח עם מוגבלות את הזמן הדרוש לו ולגלות סבלנות. אין להאיץ בלקוח ואין לבצע פעולות במקומו ללא הסכמתו.
  • מתן שירות ללקוח עם מוגבלות עשויה לארוך זמן רב יותר מהרגיל, והדבר עלול להוות בעיה במקומות הדורשים מעובדיהם לספק שירות מהיר. מדיניות השירות צריכה לקחת בחשבון שמשך הטיפול בלקוח עם מוגבלות עשויה להיות ארוכה מהרגיל.
  • עובדים החשים שהם מאיצים בלקוחות עם מוגבלות בשל לחצי זמן המופעלים עליהם, צריכים להציג עניין זה בפני מנהליהם ולדרוש פתרון שיאפשר להם לספק שירות נגיש. 

כללי שירות נגיש:

  • קח בחשבון כי יתכן שמשך זמן מתן השירות יהיה ארוך מהרגיל. היה סבלני. 
 _________________________________________________________________________________________
לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il