מגרש משחקים

 
​להנגשת מגרש משחקים חשיבות רבה משום שהוא משמש מקום מפגש בין ילדים מרקע, גילאים ויכולות שונות, ומאפשר להם מגוון של פעילויות לא שגרתיות, חווייתיות ויצירתיות. בכך הוא משמש כור היתוך חברתי חשוב ויום-יומי לאוכלוסייה שהוא משרת, ומקור חשוב להנאה, יצירה ופורקן. קובץ המאמרים שלהלן עוסק בהנגשת מגרש משחקים.

מתקנים במגרש משחקים

מגרש משחקים בשטח הפתוח הוא מקום שאינו בניין  שמצויים בו מתקני משחקים. הכוונה למתקני המשחקים כגון מגלשה, נדנדה וקרוסלה שמוצבים במקומות ציבוריים, וכל המעוניין עושה בהם שימוש, ללא השגחה ציבורית צמודה. להנגשת מגרש משחקים חשיבות רבה משום שהוא משמש מקום מפגש בין ילדים מרקע, גילאים ויכולות שונות, ומאפשר להם מגוון של פעילויות לא שגרתיות, חווייתיות ויצירתיות. בכך הוא משמש כור היתוך חברתי חשוב ויום-יומי לאוכלוסייה שהוא משרת, ומקור חשוב להנאה, יצירה ופורקן.

 

קובץ המאמרים שלהלן עוסק בהנגשת מגרש משחקים. בקובץ שלושה מאמרים, כמפורט להלן.

 

כתבות מרכזיות

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.
לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.