תהליך הנגשת מבנים קיימים

 
​מדריך מקוצר המיועד לבעלי עסקים גדולים ובינוניים לגבי תקנות נגישות בניין קיים. המדריך מתאר את תהליך הנגשת בניין קיים, מי אחראי לבדיקה ולביצוע הנגישות, לוחות זמנים והעזרות באנשי מקצוע.

החל ב-22 ביוני 2012 נכנסו לתוקף התקנות המחייבות התאמת בניינים ציבוריים קיימים לאנשים עם מוגבלויות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011.

לפי תקנות אלו, בכל בניין קיים אשר ניתן בו שירות לציבור, יש לבצע התאמות הנוגעות למבנים, לתשתיות ולסביבת הבניין, כך שהבניין יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. זאת כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד ועצמאי, יחד עם כלל הציבור.

 

בנין קיים, הינו בניין אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני חודש אוגוסט 2009. בניינים אשר היתר הבניה להקמתם או לשימוש בהם כמקום ציבורי ניתן החל באוגוסט 2009, נחשבים לבניינים חדשים והם אמורים להבנות על-פי תקנות התכנון והבנייה משנת 2009.

תקנות בניין קיים מתארות את התהליך שיש לבצע בבניינים קיימים כדי להופכם לנגישים. תקנות אלו מתייחסות להתאמות פיזיות. התקנות מפרטות כיצד לבצע כל שלב בתהליך ההנגשה. 

 

  שלבי תהליך הנגשת בניין קיים:

  1. בדיקת נגישות לבניין

בשלב הראשון יש לבצע בדיקת נגישות לבניין. התקנות מכתיבות את הרכיבים שיש לבדוק בבניין (כגון חניות, כניסות, מעברים בין קומות וכד'), ומה נחשב להצלחה של הבדיקה. 
תהליך הבדיקה מלווה בטופס בדיקות נגישות לבניין קיים, המאפשר לבודק לוודא כי נבדקו כל המרכיבים הנדרשים. 
 

  2. ביצוע התאמות נגישות

תהליך ביצוע התאמות הנגישות, מותנה בתוצאות הבדיקה. במקרים מסוימים יהיה צורך לשפר רכיב קיים, כגון הוספת מאחז יד לגרם מדרגות, ובמקרים אחרים להתקין רכיב חדש, כגון מעלית בבניין בו אינה קיימת. 
 

  3. פטורים מביצוע התאמות נגישות

במקרים מסוימים המפורטים בתקנות, ניתן לקבל פטור מביצוע ההתאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות. קבלת פטור אינה פוטרת במקרים מסוימים מביצוע מלא, אלא מובילה לביצוע מופחת או במקרה של רשות ציבורית למעבר למקום אחר בו נגיש. 
 

  מי בודק ומי מבצע?

בעלי הבניין חייבים לבדוק את הרכוש המשותף בבניין. לגבי שאר חלקי הבניין, על נותן השירות השוכר אותם לבודקם.
ביצוע התאמות הנגישות חל על נותן השירות. אם נדרש היתר בנייה כדי לבצע את התאמות הנגישות, ביצוע ההתאמות חל על בעלי הבניין. 

  לוחות זמנים

התקנות מכתיבות לוחות זמנים לביצוע תהליך הנגשת הבניין. קיימים לוחות זמנים עבור רשויות ציבוריות ולוחות זמנים עבור עסקים פרטיים. לוחות הזמנים תלויים בכמות הבניינים הציבוריים שיש בבעלותו. כמו-כן, בשיפוץ של הבניין, יש לכלול התאמות נגישות לפי התקנות. 
 

  היעזרות באנשי מקצוע

התקנות מחייבות היעזרות באנשי מקצוע במקרים הבאים:
 1. אם בעל העסק או הבניין רוצה לקבל פטור מביצוע ההתאמות, עליו להיעזר במורשה נגישות מתו"ס.
 2. אם נדרש היתר בניה כדי לבצע את ההתאמות, יש להיעזר באנשי מקצוע על-פי תקנות התכנון והבנייה.
 3. אם מדובר בבניין שעיקר ייעודו הוא לשימוש אנשים עם מוגבלות, יש להיעזר במורשה נגישות שירות.
 4. על מערכת התמצאות והכוונה בקומפלקס בניינים להיות מתוכננת בהתייעצות עם מורשה נגישות שירות שהתייעץ עם מורשה נגישות מתו"ס.
 5. בעת הוצאת רישיון עסק או חידושו, חובה להביא חוות דעת של מורשי נגישות מתו"ס ומורשה נגישות שירות כי העסק עומד בתקנות בניין קיים. 

 

  עוד בנושא:

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il