גופים פרטיים - לוח זמנים להנגשת מבנים ציבוריים קיימים

 
לוחות הזמנים להנגשת בניינים שאחראי להם הוא גורם פרטי, מוכתבים בהתאם לכמות הבניינים שהגוף הפרטי חייב להנגיש - האם עד ארבעה בניינים, או חמישה בניינים ומעלה.

התרשים שלהלן מסכם את לוחות הזמנים להנגשת בניינים שהחייב בהנגשתם הוא גוף פרטי.

 לחצו על הקישור לגרסה נגישה של התרשים

 

לוחות הזמנים עבור גוף פרטי שאחראי להנגשה של עד ארבעה בניינים 

 

בדיקה

יש להשלים את בדיקת נגישות הבניינים עד ה-22 בדצמבר, 2012.

 

ביצוע

אם יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי, יש לבצע את כל התאמות הנגישות הנדרשות בבניין עד 1 בנובמבר, 2015. אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 1 במאי, 2016.
אם אין צורך להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה, יש לבצע את כל התאמות הנגישות הנדרשות בבניין עד 22 בדצמבר, 2014
אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 22 ביוני, 2015.
 

לוח זמנים שונה למקומות ציבוריים לאכסון

במקומות ציבוריים לאכסון אם יש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי או להקים יחידת אכסון מיוחדת, יש לבצע את כל התאמות הנגישות הנדרשות בבניין עד 1 בנובמבר, 2017.
אם אין צורך להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה, יש לבצע את כל התאמות הנגישות הנדרשות בבניין עד 1 בנובמבר, 2015. עם זאת, אם התאמות הנגישות הן חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ משמעותיים של הבניין, תיווסף עוד חצי שנה, כלומר עד 1 במאי, 2016.
 

דוגמאות

דוגמא 1: ראובן גבאי אחראי להנגשת בניין משרדים אחד בן ארבע קומות. בבדיקה נמצא כי:
  1. בבניין יש רק מדרגות כאמצעי מעבר בין הקומות.
  2. אין שירותי נכים בבניין.
מכיוון שיש להתקין אמצעי להתגברות על הפרשי גובה שמעל מטר וחצי, יש לסיים את כל התקנת אמצעי הנגישות בבניין, גם אלה שלא מהווים אמצעים להתגברות על הפרשי גובה, עד 1 בנובמבר, 2015. 
 
דוגמא 2: ישראלה ישראלי אחראית להנגשת מרכז קניות בן שלוש קומות. בבדיקה נמצא כי אין שירותי נכים בבניין.  במקרה זה יש לסיים את התקנת אמצעי הנגישות בבניין עד 22 בדצמבר, 2014.
 

לוחות הזמנים עבור גוף פרטי שאחראי להנגשת יותר מארבעה בניינים

על האחראי להנגשת יותר מארבעה בנינים לבצע התאמות נגישות בארבע מנות:
  1. ב - 20% לפחות מן הבניינים עד 22 ביוני, 2014.
  2. ב - 40% לפחות מן הבניינים עד 22 ביוני, 2015.
  3. ב - 65% לפחות מן הבניינים עד 22 ביוני, 2016.
  4. ב - 100% מן הבניינים עד 1 בנובמבר, 2017.
לצורך כך ניתן להיעזר במחשבון לוחות הזמנים

 

בדיקה

כאשר הגוף הפרטי אחראי להנגשת יותר מארבעה בניינים, אין מועד מסוים לביצוע הבדיקה לכל אחד מהבניינים. הבדיקה יכולה להיעשות באופן הדרגתי בהתאם למנות הבניינים המתוכננים להיות מונגשים. יש להדגיש כי בטרם ניגשים להנגשת בנין לפי לוחות הזמנים שהוצגו לעיל, יש לבצע בו בדיקה לפי התקנות.
 

הכנת רשימת הבניינים ולוחות הזמנים להנגשתם

כחלק מתהליכי ההתארגנות והאכיפה, על הגוף הפרטי להכין עד ל-22 ביוני, 2013 רשימת בניינים שהוא מתכנן להנגיש בכל מנה. רשימה זו מומלץ להכין בהתאם לטופס המתאים. את הרשימות אין צורך לפרסם, ועל הגוף הפרטי לשמור אותן יחד עם שאר מסמכי הנגישות.
 

עוד בנושא

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il