נגישות דרכים בבניין ציבורי קיים

 
מלבד דרכים נגישות בבניין ציבורי קיים, יתכנו בבניין דרכים אחרות או מקטעים בדרך, שלא ניתן או אין צורך להנגישם. בדרכים אלה יש לבצע התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלות ראייה ואנשים המתקשים בהליכה. דרך כזו נקראת בתקנות "דרך אחרת".

​.