התגברות על הפרשי גובה

 
בבניין קיים, חשוב להבחין בין הפרש גובה קטן יחסית, שהוא עד 20 ס"מ, לבין הפרש גובה גדול יותר מכך. כאשר הפרש הגובה הוא גדול, יש להבחין בין מצב שבו כבר קיים אמצעי להתגברות עליו, לבין מצב ללא אמצעי כזה. בנושאים אלו ידונו המאמרים שלהלן.

ארבעה מאמרים בנושא התגברות על הפרשי גובה בבניינים קיימים.