בית שימוש נגיש

 

​בית שימוש נגיש הוא בית שימוש שניתן להיכנס לתוכו בכיסא גלגלים, הליכון או עם כלב נחיה, ולתפקד בתוכו בצורה עצמאית ומכובדת.

מאמר זה עוסק בבית שימוש נגיש בבניין קיים.


המאמר מטפל בנושאים הבאים:

 1. באיזה בניין ציבורי קיים צריך להימצא בית שימוש נגיש?
 2. מהי כמות בתי השימוש הנגישים שצריכים להימצא בבניין ציבורי קיים?
 3. ביצוע התאמות נגישות של בתי שימוש.

 

תהליך הנגשת בתי שימוש מתואר בתרשים שלהלן, ומפורט בהרחבה במאמר:

 

תהליך הנגשת בית שימוש בבניין ציבורי קיים
 

1. באיזה בניין ציבורי קיים צריך להימצא בית שימוש נגיש?

בתי שימוש נגישים חייבים להימצא בכל בניין ציבורי קיים כדי לשרת את המבקרים בו. התקנות להנגשת בניינים קיימים שואפות לצמצם את כמות המקרים בהם לא יעמוד בית שימוש נגיש לרשות המבקרים בבניין. יחד עם זאת, במקרים מסוימים המפורטים ברשימות שלהלן יהיה הבניין פטור מהתקנת בית שימוש נגיש. גם בבניינים אלה מומלץ מאוד לשקול, למרות הפטור, להנגיש את בתי השימוש על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ליהנות מהשירותים הניתנים בבניין באופן מכובד.

 

להלן הרשימות המגדירות את הבניינים הפטורים מהתקנת בית שימוש נגיש:

    

 

 1. בניין שאין בו בית שימוש האמור לשמש את הציבור, ללא קשר לשטחו, למשל, בניין המשמש עובדים בלבד. 
 2. גן ילדים פרטי, שאינו חלק מרשת, הפועל בתוך דירה. 
 3. בניין ששטחו קטן מ- 100 מ' (כגון מספרה), אפילו אם יש בו בית שימוש האמור לשמש את הציבור. לעיקרון זה מספר יוצאי דופן המפורטים בטבלה שלהלן:
 
הבניין הקיים לפי התוספת הראשונה לחוק
ממדים מרביים שמזכים בפטור מבית שימוש נגיש
בניין שעיקר שימושו הוא בית שימוש לציבור, תחנת דלק, משרד או מקום המשמש, בדרך כלל, ארגון עובדים או מפלגה
 לא פטור
מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות, מקום שנערכת בו פעילות טכסית, רוחנית או משמש כבית תפילה ובלבד שמקום כאמור אינו חלק ממקבץ מבנים המכיל מקומות עם שימוש ציבורי דומה, בית תמחוי שאינו ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או רשות מקומית, ספריה לעיון 
שטחו אינו עולה על 50 מ"ר
בית מרקחת, מקום לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש, סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלריה, מרכז אינטרנט, גלריה, בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, ספריה להשאלה 
שטחו אינו עולה על 150 מ"ר
מוסך
שיש בו לא יותר משש עמדות עבודה
מרכול, מכולת, סופרמרקט, כלבו, מקום למכירת מזון, חנות, קיוסק, או כל מקום המשמש לקניות או להשכרת ציוד 
שטחו אינו עולה על 250 מ"ר
קלפי
בכל גודל

 

עמידה במדדים אלה מזכה בפטור אוטומטי ללא צורך בהליכים מיוחדים. זכאות לפטור זה אינה דורשת בדיקת נגישות, אולם יש לשמור תיעוד של נימוק הזכאות לפטור.

 

  ב. פטור מבית שימוש נגיש לפי התוספת השנייה לתקנות בניין קיים

בתוספת השנייה לתקנות בניין קיים מופיעה רשימת מדדים לפיה פטורים בניינים מביצוע חלק מהתאמות הנגישות, ובכללם בית שימוש נגיש. רשימת מדדים זו מפורטת במאמר פטורים מביצוע התאמות נגישות.
עמידה במדדים אלה מזכה בפטור אוטומטי ללא צורך בהליכים מיוחדים. זכאות לפטור זה אינה דורשת בדיקת נגישות, אולם יש לשמור תיעוד של נימוק הזכאות לפטור.
 

  ג. פטורים לפי תקנות הנגישות בבניין ציבורי חדש

פטורים אלה מחולקים למספר נושאים: פטור מכל דרישות הנגישות בבניינים, פטור מדרך נגישה, ופטור מבית שימוש נגיש וסימן טו' בפרק א' של חלק ח1 בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) – החל בסעיף 8.230 ואילך.
 

2. מהי כמות בתי השימוש הנגישים שצריכים להימצא בבנין ציבורי קיים?

שני עקרונות קובעים את כמות בתי השימוש הנגיש שצריכים להימצא בבניין קיים:
 1. כמות מינימאלית של בתי שימוש שצריכים להימצא בבניין קיים.
 2. מרחק ההליכה המירבי אל בית שימוש נגיש.
כדי לעמוד בדרישות התקנות, יש לענות על שני העקרונות.
 

  עיקרון 1: כמות מינימאלית של בתי שימוש שצריכים להימצא בבניין קיים

בבניין ציבורי קיים חייב להימצא לפחות אחד משלושת אלה:
 1. בית שימוש נגיש אחד לפחות משותף לשני המינים.
 2. בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית שימוש נגיש אחד לפחות לגברים.
 3. אם יש שלושה תאי בית שימוש בסך הכול לשני המינים, אחד מהתאים לפחות יהיה נגיש. מומלץ כי יהיה בשירותי הנשים.
 
בבניין המיועד להתקהלויות (מקום שמתכנסים בו בני אדם כגון אולם קולנוע או אולם אירועים) צריכה להיות כמות מינימאלית של בתי שימוש נגישים, בהתאם לתפוסת הבניין (כמות האנשים שהבניין יכול להכיל):
 
תפוסה
מספר בתי שימוש נגישים
עד 500 איש
אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
בין 501-4999 איש
שניים המשותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
5000 איש ומעלה
ארבעה המשמשים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים


יובהר, שבבנין המכיל מספר אולמות להתקהלות, התפוסה בטבלה מתייחסת לסך כל התפוסות של כל אחד מחלקי המבנה הרלוונטיים.

 

  עיקרון 2: מרחק ההליכה המירבי אל בית שימוש נגיש

כדי להגיע לבית שימוש נגיש, אדם עם מוגבלות הנמצא בבנין קיים:
 1. לא יצטרך לעבור יותר ממרחק מסוים בתוך הבניין.
 2. לא יצטרך לצאת מהבניין. לכן, מקום בו ניתן שירות, הנמצא בבניין, אינו מחוייב לכך שבית השימוש הנגיש יימצא דווקא בתוכו. נותן שירות רשאי להסתמך על בית שימוש נגיש קרוב שנמצא בתוך הבניין. לדוגמה, בית עסק הנמצא לאורך חזית מסחרית ברחוב ונדרש שיימצא בתוכו בית שימוש נגיש, אינו יכול להסתמך על בית שימוש נגיש הנמצא מחוצה לו (תנאי זה אינו קביל לבית קולנוע, תיאטרון, בריכת שחיה, מכון כושר ואולם שמחות).

 

במצב שבו בית שימוש נגיש נמצא מחוץ למקום, על נותן השירות:
 1. לוודא כי תאי בית השימוש פתוחים וזמינים לשימוש בכל עת שהמקום בו ניתן השירות פתוח לציבור.
 2. להציב שלט הכוונה לבית השימוש הנגיש ליד דלפק השירות או במקום בולט אחר.
 

  מרחק ההליכה אל בית השימוש הנגיש

התקנות מגדירות שלושה מצבים של מרחקי הליכה המשפיעים באופן ישיר על כמות בתי השימוש הנגישים שצריכים להימצא בבניין ציבורי קיים:
 1. כדי להגיע לבית שימוש נגיש בקומה בה הוא נמצא, אדם לא יצטרך לעבור יותר מ- 100 מ'.
 2. כדי להגיע לבית שימוש נגיש הנמצא בקומה אחרת, כאשר יש להשתמש במעלית או במעלון אנכי, אדם לא יצטרך לעבור יותר מ- 80 מ'. מרחק זה אינו כולל את המעבר האנכי בין הקומות (למשל, המרחק שעושה המעלית). ראו כדוגמה B1+B2 בתרשים 1.
  שרטוט מרחק נדרש אל בית שימוש נגיש בבניין עם מעלית
  תרשים 1: היטל אנכי בבנין ציבורי בן 4 קומות; התרשים מדגים את מקסימום המרחק שעל אדם הנמצא בקומה ג' לעבור כדי להגיע לבית שימוש נגיש המצוי בקומה א'. B1 מציין את המרחק בין האדם למעלית (בקומה ג'). B2 מציין את המרחק בין המעלית לבית השימוש (בקומה א').
 3. כדי להגיע לבית שימוש נגיש הנמצא בקומה אחרת, כאשר יש להשתמש במעלון משופע כדי לעבור בין הקומות, אדם לא יצטרך לעבור יותר מ- 50 מ'. ראו כדוגמה A1+A2 בתרשים 2.

  שרטוט מרחק נדרש אל בית שימוש נגיש בבניין עם מעלון אנכי

תרשים 2: היטל אנכי בבנין ציבורי בן 2 קומות, שבו מעלון משופע המקשר בין שתי הקומות. התרשים מציג את מקסימום המרחק שעל אדם הנמצא בקומה א' לעבור כדי להגיע לבית שימוש נגיש המצוי בקומת הקרקע. A1 מציין את מרחק בין האדם לראש המעלון המשופע (בקומה א'). A2 מציין את המרחק בין תחתית המעלון המשופע לבית השימוש (קומת קרקע). 
 
 

  דוגמה

בקומה השנייה של קניון מצוי מתחם בתי קולנוע שתפוסתו הכוללת 1000 איש, וקיים בו מדור שירותים אחד המשרת את כל המתחם. בקומה הראשונה בקניון פועלת מסעדה היכולה להכיל עד 100 איש.
במתחם בתי הקולנוע עצמו צריכים להימצא לפחות שני בתי שימוש נגישים המשותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים, ללא קשר לבתי השימוש הנגישים בקניון. כמו-כן, על בתי השימוש הנגישים להיות במרחק מתאים כמפורט לעיל בעיקרון 2.
לעומת זאת, במקרה של המסעדה, אם בקניון עצמו מצויים בתי שימוש נגישים במרחק מתאים מהמסעדה (לפי עיקרון 2), המסעדה פטורה מהתקנת בית שימוש נגיש נוסף. אולם, אם אין בית שימוש נגיש בקניון במרחק מתאים, על המסעדה לדאוג לבית שימוש נגיש אחד לפחות (לפי עיקרון 1) במרחק מתאים.
 

3.  הדרישות מבית שימוש קיים על מנת שיהיה נגיש

אם צריכים להימצא בתי שימוש נגישים בבניין, יש לבדוק האם בתי השימוש הקיימים בבניין והמיועדים לנכים, עומדים במפרט הטכני לבית שימוש נגיש המצוין בתקנות נגישות בניין קיים. הדרישות מבית שימוש קיים על-מנת שיהיה נגיש מפורטות בטבלת הבדיקה והביצוע שבתוספת הראשונה לתקנות בניין קיים, בסעיף (21), בטור ג', פסקאות (ד) – (יב).
כמו-כן, עיקרי הדרישות נמצאים בקובץ טופסי בדיקות נגישות לבניין קיים.
 

ביצוע התאמות נגישות של בתי שימוש

אם תוצאות הבדיקה מעלות כי הבניין אינו עומד בכמות בתי השימוש שאמורים להימצא בו או שבתי השימוש אינם עומדים במפרט הטכני המצוין בתקנות, יש לבצע התאמות נגישות לבתי השימוש.
 
תהליך ההנגשה יתבצע בהתאם למצבים שלהלן:
 1. קיים בית שימוש המיועד לנכים בבניין, אך הוא אינו תואם את הדרישות בטבלת הבדיקה והביצוע (למשל, חסרים מאחזי יד בבית השימוש): יש להתאים את בית השימוש לדרישות המופיעות בטבלת הבדיקה והביצוע או להתקין בית שימוש נגיש חדש, כמפורט בסעיף 2 להלן (סעיף 21 בטבלת הבדיקה והביצוע, טור ד, סעיף (א)).
 2. לא קיים בית שימוש נגיש בבניין, או שלא ניתן להתאים את בית השימוש הקיים, או חסרים בתי שימוש נגישים לפי דרישות הבדיקה: כמות בתי השימוש הנגישים שיש להתקין היא בהתאם לסעיף "מהי כמות בתי השימוש שיש להתקין?" לעיל, אך המפרט הטכני שלהם צריך להיות כמו בבניין ציבורי חדש ( חלק (ח1)).סעיף 21 בטבלת הבדיקה והביצוע, טור ד, סעיף (ב). מומלץ להשתמש בשרטוטים של תאי בית שימוש נגישים על טיפוסיהם השונים, המצויים באתר.
 3.  אם הוצא פטור מבניית בית שימוש נגיש על סמך תוצאות בדיקת הנגישות (מסיבות הנדסיות או בשל נטל כלכלי כבד מדי או בשל פגיה באופיו של הבנין), יש להתקין בית שימוש נגיש על-פי המפרט המקל שבתקנות (סעיף 21 בטבלת הבדיקה והביצוע, טור ה, סעיף (ב))
 4. אם הוצא פטור מהתקנת בית שימוש לפי המפרט המקל שבסעיף 3, יש לייחד תא אחד בכל קבוצת תאים (לפחות שני תאים) המשרתת גברים ונשים, ולעשות בו מספר התאמות הכוללות התקנת מאחז יד לצד האסלה, הגבהה לאסלה ועוד (נספח ג לתוספת הראשונה).
 

חומרים נוספים

 

________________________________________________________________________________

 

 

לתשומת לבכם:

 

המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.

 

 _________________________________________________________________________________________