נגישות דרכים בבניין ציבורי קיים

 
נגישות דרכים בבניין ציבורי קיים

תקנות הנגישות בבניין קיים מחייבות כי בבניין ציבורי קיים תהייה דרך נגישה. דרך זו צריכה לקשר בין הרחוב לשטחי החוץ של הבניין וכן מהחניות הנגישות, אל הכניסות הנגישות לבניין, אל כל הרכיבים והמרכיבים הנגישים שבבניין ואל השירותים הניתנים בו.


כדי שדרך תהייה נגישה, עליה להוות תוואי חופשי רצוף שבו עושה הציבור שימוש. כל חלקי התוואי צריכים להתאים לשימושם של כלל האנשים עם מוגבלות.


בנוסף לדרך הנגישה, יתכנו בבניין דרכים אחרות או מקטעים בדרך, שלא ניתן להנגיש אותם. הסיבה לכך יכולה להיות עצם טיבם של דרכים או מקטעים אלה, כדוגמת מדרגות, או בשל מגבלות הנדסיות או אחרות, כדוגמת מסדרון צר. דרך כזו לא תהיה נגישה לאנשים עם מוגבלות בניידות, אולם יש לבצע בה התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלות ראייה ואנשים המתקשים בהליכה. דרך כזו נקראת בתקנות דרך אחרת.


הדרישות להתאמות בדרכים בבניין קיים מוצגות במאמרים הבאים:

 

כתבות מרכזיות

  • דרכים בשימוש הציבור ואינן נגישות בבניין קיים


    פרט לדרכים העיקריות בבניין, אותן יש להנגיש במלואן, עשויות להיות בו דרכים אחרות - שאינן נגישות כלל או אינן נגישות לחלק מהאנשים עם מוגבלות, כגון מדרגות. מאמר זה מציג את התאמות הנגישות שיש לבצע בדרכים אחרות, כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לעשות בהן שימוש.

    להרחבה
  • דרך נגישה בבניין קיים


    ​דרך נגישה הינה תוואי חופשי רצוף, המקשר בין כל הרכיבים והמרכיבים הנגישים שבבניין, בשטחי חוץ, ובשטחים פתוחים, ומתאים לשימושם של אנשים עם מוגבלות. מאמר זה עוסק במאפייניה של דרך נגישה, בטיפול במכשולים בדרך, ובאופן שיש להאיר דרך נגישה בבניין ציבורי קיים.​​


    להרחבה