הפרש גובה שבין 1- 20 ס"מ

 

דרישות תקנות נגישות בניין קיים להתגברות על הפרשי הגובה שבין 1-20 ס"מ. המאמר מחולק לפי הפרשי הגובה שיש להתגבר עליהם, ומציג עבור כל הפרש גובה את שנדרש.


מאמר זה מציג את דרישות התקנות להתגברות על הפרשי הגובה שבין 1-20 ס"מ. המאמר מחולק לפי הפרשי הגובה שיש להתגבר עליהם, ומציג עבור כל הפרש גובה את שנדרש.

 

הטיפול בהפרשי גובה שבין 1 ל - 20 ס"מ יעשה באמצעות התקנת רמפה.

 • על הרמפה להיות עשויה מחומרים קשיחים כגון מתכת, בטון או עץ.
 • רוחב הרמפה צריך להיות לפחות 1.3 מ'. אם מדובר בפתח שרוחבו קטן מ - 1.3 מ', על רוחב הרמפה להיות כרוחב הפתח.
 • ככל שהפרש הגובה גדול יותר, יהיה שיפוע הרמפה מתון יותר. 

 

בחר את הפרש הגובה

  הפרש גובה של 1-3 ס"מ

רמפה הנוטה בשיפוע של עד 50%. כלומר, על אורך הרמפה להיות כפול לפחות מגובה המדרגה. לדוגמא: עבור מדרגה בגובה 2 ס"מ אורך הרמפה יהיה 4 ס"מ.

שרטוט 1 הפרש גובה 1-3 ס"מ שיפוע רמפה 50%

שרטוט 1: הפרש גובה 1-3 ס"מ

אם הפרש הגובה הוא בכניסה למקום מהרחוב, והרמפה פולשת אל המדרכה, אסור שתבלוט יותר מ-10 ס"מ אל תוך המדרכה (להתקנה בצורה זו לא נדרש אישור הרשות המקומית).

 

  הפרש הגובה הוא מעל 3 ס"מ ועד 6 ס"מ

כדי להתגבר על הפרש גובה זה, יש להתקין רמפה בשיפוע שלא עולה על 30% (שרטוט 2) או רמפה עם שיפוע מדורג (שרטוט 3). על הרמפה להיות קשיחה וקבועה לרוחב כל הפתח. פני הרמפה צריכים להיות בעלי התנגדות להחלקה.

רמפה לא תפלוש יותר מ - 20 סנטימטר אל המדרכה.

במצב שבו הפרש הגובה הוא בכניסה למקום מהרחוב, והרמפה פולשת אל המדרכה: אם הרמפה שתותקן תפלוש בין 10 – 20  ס"מ לתחום המדרכה, יש לדאוג שתובחן בניגוד חזותי מסביבתה כדי שיבחינו בה (כהה אם הסביבה בהירה ולהיפך).
להתקנת הרמפה לפי הוראות אלה, לא נדרש אישור הרשות המקומית.

שרטוט 2, רמפה משופעת להתגברות על הפרש גובה 3-6 ס"מ

שרטוט 2: רמפה משופעת עד 30%


שרטוט 3, רמפה עם שיפוע מדורג

שרטוט 3: רמפה עם שיפוע מדורג

טבלת עזר לחישוב אורך הרמפה מינימאלי לפי גובה המדרגה (המידות בס"מ):

 

גובה מדרגה:
4
5
6
אורך הרמפה:
8
10
12
 
 
צילום של רמפה להתגברות על הפרש גובה בין 3-6 ס"מ

צילום 1: רמפה בכניסה לבניין
 
 

  הפרש הגובה הוא מעל 6 ס"מ ועד 20 ס"מ

 
בדקו בסעיף הפטורים שלהלן, אם הנכם זכאים לפטור. אם לא, יש להתקין אחד מאלה:
 
 • רמפה בשיפוע שלא יעלה על 12%. במצב שבו הפרש הגובה הוא בכניסה למקום מהרחוב עליכם לפנות לאגף ברשות המקומית המטפל במדרכות כדי לקבל הנחיותיהם להתקנת רכיב זה.

 

טבלת עזר לחישוב אורך הרמפה מינימאלי לפי גובה המדרגה (המידות בס"מ):

 

גובה מדרגה:
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
אורך הרמפה:
55
65
70
80
90
100
105
115
120
135
145

 


צילום 2, רמפה בכניסה לחנות
 

צילום 2: רמפה בכניסה לחנות

 

 • רמפה מתקפלת מקובעת אל המבנה (ראו שרטוט 4). שיפוע הרמפה במצב פתוח אינו עולה על 12%. רמפה זו תופסת מחצית מהשטח של רמפה רגילה ובכך יתרונה. ברמפה זו לא נדרשים בתי אחיזה בצדיה ולא אמצעי הגנה בשוליה.
  גם במצב שבו הפרש הגובה הוא בכניסה למקום מהרחוב, לא נדרש אישור הרשות המקומית להתקנת רמפה זו.

  שרטוט 4: רמפה מתקפלת במצב סגור ובמצב פתוח

  שרטוט 4: רמפה מתקפלת במצב סגור ובמצב פתוח
 

פטורים

אם מתקיימים כל התנאים הבאים, הינכם פטורים מהתקנת רמפה:
 • גובה המדרגה או המדרגות עולה על 15 ס"מ.
 • העסק נמצא בחזית מסחרית לאורך הרחוב.
 • העסק אינו חלק מבניין מסחרי שיש גורם המנהל את שטחיו המשותפים (כגון קניון).
 • שטח העסק אינו עולה על 100 מ"ר.
 
קרדיטים: התמונות במאמר זה צולמו ע"י Australian Human Rights Commission.
 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: israelh@mishpatim.gov.il