הנגשת בניין ציבורי חדש להתקהלות

 
במקומות ציבוריים להתקהלות בהם נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, ודומיהם, יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באירוע בצורה מכובדת ושוויונית כחלק מהקהל. מאמר זה עוסק בהנגשה של בניינים ציבוריים חדשים להתקהלות, תוך התמקדות במקומות ישיבה מיוחדים ובהתאמות נוספות.

​בניין שהוא מקום ציבורי חדש להתקהלות, הינו מקום שבו נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, ישיבות, וכדומה. יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתתף באירועים המתקיימים במקום זה בצורה מכובדת ושוויונית כחלק מהקהל והמשתתפים.
מאמר זה מתייחס למקומות התקהלות מסוגים שונים ובהם אולם קולנוע, אולם תיאטרון, אולם הרצאות, אצטדיון, אולם ספורט ובית תפילה. [ראו תקנות התכנון והבנייה, (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תוספת שנייה, חלק ח1 סימן יג']


יש לזכור כי על מקומות ציבוריים להתקהלות חלות גם שאר חובות ההנגשה מתוקף תקנות נגישות בניין חדש, ויש ליישמן גם כן, כחלק מתהליך ההנגשה של מקומות אלה.

 

במאמר מוצגים היבטים ייחודיים של הנגשת מקומות להתקהלות:

 

מקומות ישיבה מיוחדים

מקום ישיבה מיוחד נועד לאדם המתנייע בכסא גלגלים או לאדם היושב במושב מותאם לא קבוע. המקום הינו שטח רצפה פנוי המאפשר לאדם המתנייע בכסא גלגלים, להגיע אליו ולשבת עם כסא הגלגלים שלו כך שיוכל להשתתף ולצפות בפעילות המתרחשת במקום ההתקהלות.
במקום להתקהלות המכיל למעלה מ-600 מקומות ישיבה, חלק ממקומות הישיבה המיוחדים צריכים להיות פנויים באופן קבוע (ראו הטבלה להלן), אולם מותר להציב בהם "כיסא/מושב מותאם" לאנשים עם מוגבלות בניידות. כיסא זה צריך להיות כזה שניתן להרחיקו בקלות. במקומות ישיבה מיוחדים שאינם חייבים להיות פנויים דרך קבע, ניתן להציב מושב או כיסא רגיל שניתן להרחיקו בקלות (נייד או פריק), כדי לאפשר הצבתם של כסא גלגלים או מושב מותאם באופן מיידי.
הערה: תקנות נגישות השירות מגדירות כי מושב המותאם לאנשים עם מוגבלות, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות. הדרישות ממושב מותאם מפורטות במאמר מושב מותאם לאנשים עם מוגבלות.
 

כמות מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות

בכל מקום להתקהלות יש להתקין מקומות ישיבה מיוחדים, בהתאם לסך כל מקומות הישיבה במקום. הטבלה שלהלן מציגה את המספר המינימאלי של מקומות ישיבה מיוחדים שיש להתקין בכל מקום להתקהלות.
חשוב להדגיש כי במקומות להתקהלות הבנויים כקומפלקס, כלומר, בניין אחד שבו מספר אולמות או חדרים המשמשים להתקהלות (למשל, מתחם של בתי קולנוע המאכלס מספר אולמות הקרנה או מרכז כנסים בו מספר חדרים להתכנסות), בכל אחד מהאולמות או חדרי ההתכנסות שבקומפלקס יש להתקין מקומות ישיבה מיוחדים, ואין להסתפק בהנגשתם של חלק מהאולמות או החדרים. כמו כן, חישוב מספר מקומות הישיבה המיוחדים ייערך לכל אולם או חדר התכנסות בנפרד, ולא לפי סך כל מקומות הישיבה בכל המתחם.

 

סך כל מקומות הישיבה במקום ההתקהלות
מספר מינימאלי של מקומות ישיבה מיוחדים
עד 600
1 לכל 150 מקומות ישיבה ולא פחות מ – 2 מקומות.
במתקן ספורט - 2 מקומות.
מקומות אלה אינם צריכים להיות פנויים באופן קבוע.
601-3,000
4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה מעל ל – 600
לפחות חצי ממקומות אלה מעל ל – 600 צריכים להיות פנויים באופן קבוע.
3,001-10,000
28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 3,000
כל המקומות האלה צריכים להיות פנויים באופן קבוע.
יותר מ-10,000
63 ועוד 0.25% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 10,000 כל המקומות האלה צריכים להיות פנויים באופן קבוע.

 

ניתן להיעזר במחשבון מקומות ישיבה מיוחדים לצורך חישוב כמות המקומות המיוחדים.

 

דוגמאות

 1. באצטדיון 4,533 מקומות ישיבה. לפי הטבלה שלעיל, חישוב מספר מקומות הישיבה המיוחדים ייעשה כך: האצטדיון נמצא בקטגוריה של 3,001-10,000 מקומות ישיבה. על כן יש להתקין בו 28 מקומות ישיבה מיוחדים ועוד 0.5% של 1,533 מקומות (שהינם כמות המקומות מעל 3,000 באצטדיון). כלומר: 28+0.5%x1533=35.665, אשר לפי תקנה 13 בתקנות נגישות לבניין קיים, יש לעגל את התוצאה למספר השלם הקרוב. לפיכך יש להתקין 36 מקומות ישיבה מיוחדים באצטדיון שבדוגמה. מקומות אלו יהיו פנויים באופן קבוע.
 2. במתחם בתי קולנוע, מצויים חמישה אולמות. בכל אולם 120 מקומות ישיבה. כמות מקומות הישיבה המיוחדים שיש להתקין נקבעת לכל אולם בנפרד, ולפי הטבלה שלעיל יש להתקין בכל אולם 2 מקומות ישיבה מיוחדים.

 

מפרט טכני למקום ישיבה מיוחד

להלן הדרישות הטכניות ממקום הישיבה המיוחד:

 1. שטח הרצפה הפנוי למקום הישיבה המיוחד צריך להיות 120X80 ס"מ לפחות (ציר האורך לכיוון הצפייה).
 2. התקנת אמצעי הגנה - אם חזיתו של מקום הישיבה המיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, יש להתקין בחזית את אמצעי ההגנה הבאים:
  • סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה 9 ס"מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים.
  • מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך, ואינו מסתיר לצופה את שדה הראיה. גובה פניו של המחסום צריך להיות בין 68-72 ס"מ מפני רצפת השטח המיועד לכסא הגלגלים.
 3. רוחב המעבר החופשי לפני או מאחורי מקומות ישיבה מיוחדים, יהיה לפחות 45 ס"מ. אם המעבר מוביל למקומות ישיבה מיוחדים נוספים, רוחבו יהיה לפחות 90 ס"מ.

 

מיקום מקום הישיבה המיוחד 

מיקומם של מקומות ישיבה מיוחדים מהווה פעמים רבות תנאי ליכולת של אנשים עם מוגבלות ליטול חלק באירוע וליהנות ממנו. לפיכך, למיקום מקומות הישיבה המיוחדים חשיבות רבה. על פי התקנות יש לקיים את כל הדרישות שלהלן:

 1. המקום המיוחד לא יימצא במעברים.
 2. המקומות המיוחדים ימוקמו בזוגות ובצמוד למקום ישיבה רגיל, ככל הניתן.
 3. המושבים הצמודים למקומות הישיבה המיוחדים יהיו בעלי משענות יד מתקפלות או מתפרקות.
 4. על מיקומו של מקום הישיבה המיוחד לאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה של מוקד הפעילות.
 5. באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים, וכן במקומות בהם הקהל עשוי לעמוד במהלך האירוע, יש למקם את מקומות הישיבה המיוחדים כך שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם שיושב במקום הישיבה המיוחד.
 6. במתקן ספורט (אולם או מגרש) מקומות הישיבה המיוחדים יהיו לאורך הצלעות הארוכות של המגרש או אולם ההתקהלות.
 7. זוית הראיה - לזוית הראייה יש חשיבות גדולה כדי לאפשר צפייה והנאה מהמתרחש על במה או על מסך. ככל שזוית הראייה קרובה יותר לזוית אופקית (חדה יותר), כך יכולת וחוויית הצפייה טובות יותר. לפיכך, בחירת מיקומם של המקומות המיוחדים לאנשים עם מוגבלות צריכה לקחת בחשבון את זוית הראייה מהם. מאידך מרחק גדול מדי מקשה אף הוא על ראייה.
 8. זוית ראייה באולם קולנוע - זוית הראייה באולם קולנוע הינה הזוית אשר קודקודה במקום שבו נמצא ראשו של היושב במקום ישיבה מיוחד, קרן אחת של הזוית מכוונת לאופק והקרן השניה מכוונת לקצה העליון של המסך. ראו בתרשים שלהלן:


להלן הדרישות מזוית הראייה באולם קולנוע:

 1. באולם קולנוע חדש רגיל, זוית הראיה לראש המסך ממקום ישיבה מיוחד צריכה להיות עד - 36º.
 2. באולמות שבהם ההקרנה נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ-12 מטר והם מיועדים לצפייה תלת-ממדית, על מקומות הישיבה המיוחדים להימצא בשורות האחרונות.

(ראו סעיף 8.210 בחלק ח1)

 

אירועים שבהם מקומות הישיבה אינם מקובעים

במקום בו מתקיים אירוע, חובת הצבת מקומות ישיבה מיוחדים חלה על בעל המקום ועל מפיק האירוע.
במקום פתוח שבו מקומות הישיבה אינם מקובעים לרצפה, יש לייחד מקום ישיבה מיוחד לאנשים עם מוגבלות בניידות ומלוויהם שהינו נגיש. אל האזור המיוחד תוביל דרך נגישה מחניית הנכים לאזור הישיבה, לשירותי הנכים, וכן לאזור המרכזי של האירוע. אזור הישיבה ימוקם במקום עם זווית ראייה נוחה למקום ההתרחשות.
אם באירוע יש במה, עליה להיות בגובה שיאפשר צפייה מהאזור הנגיש, כך שגם עם הקהל קם על רגליו הצופה עם המוגבלות יוכל לראות את המתרחש על הבמה [תקנות נגישות השירות, סעיף 54 (5)].

 

מערכת עזר לשמיעה בבניינים ציבוריים חדשים

יש להכין תשתית למערכת עזר לשמיעה במקומות הבאים: אולם קולנוע, אולם תיאטרון, אמפיתיאטרון, אולם אירועים, אולם ספורט, אצטדיון, אולם הרצאות, אולם כנסים, וכל מקום אחר שייעשה בו שימוש דרך קבע באמצעי הגברת קול. כמו-כן, יש להתקין את התשתית בבית משפט, בית דין, ובית דין צבאי.
על מנת להבטיח כי תותקן תשתית עזר לשמיעה יש לתכנן בתכניות העבודה לעבודות החשמל, צנרת (עם חוט משיכה) שתאפשר העברת חיווט למערכות הגברה ומערכות עזר לשמיעה. על מורשה הנגישות לוודא את התקנת התשתית, ולהתייחס לכך בחוות דעתו בנוגע לאישור אכלוס (טופס 4).
 

במה או משטח מוגבה

משטח שמעל ל 45 ס"מ או במה

אל משטח מוגבה מעל 45 ס"מ או במה שציבור מגיע אליהם כחלק מהתרחשות במקום להתקהלות כגון, חופה, צריכה להוביל דרך נגישה.

 • הדרך הנגישה יכולה להיות מחוץ לאולם, אך לא מחוץ לבניין (לדוגמה, מאחורי הקלעים). אורך הדרך הנגישה מהמשטח המוגבה אל מקום השיבה המיוחד יהיה לכל היותר 100 מ', ושיפועה עד 5%. אם מותקן כבש, ניתן להתקינו בשיפוע גדול יותר.
 • אם לבמה מוביל כבש, שהינו בתוך האולם, רוחב הכבש יהיה לפחות 1 מ'. יש להתקין בתי אחיזה לצידי הכבש, או שלפחות בצד אחד של הכבש יהיה בית אחיזה. אם אין מאחז יד שני בכבש יש להתקין בצד זה של הכבש רכיב הגנה מפני נפילה בגובה של 20 ס"מ לפחות.
 • אם לבמה מובילות מדרגות, יש להתקין בית אחיזה בצד אחד שלהן לפחות.
 • אם הבמה או המקום המוגבה אינם מיועדים ליותר מששה אנשים (פרט לבית תפילה, חדרי כיתה וחדרי הרצאה), אין חובה להתקין דרך נגישה אליהם [תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, התוספת השניה, חלק ח1, סעיף 8.233 (4)].
 • אם יש בבניין כמה חדרי הרצאה או כיתות המשמשים לפעילות זהה ובכולם במה או משטח מוגבה, אפשר להתקין דרך נגישה לבמה או למשטח המוגבה רק במחציתם.
 

משטח שמתחת ל 45 ס"מ 

אל משטח מוגבה שמתחת ל 45 ס"מ צריכה להיות דרך נגישה בדומה למפרט שלעיל, בהבדלים הבאים:

 • משטח מוגבה עד 17 ס"מ – שיפוע הכבש יכול להיות עד 12%.
 • משטח מוגבה עד 30 ס"מ – שיפוע הכבש יכול להיות עד 10%.
 • משטח מוגבה עד 45 ס"מ – שיפוע הכבש יכול להיות עד 8%.
 • במקרה זה הדרך הנגישה יכולה להיות רכיב מתקפל שיקובע אל המשטח או אל הבניין.
 • בשולי משטח מוגבה עד 45 ס"מ, שאינו מועד להופעות, צריך להיות פס אזהרה המיועד לאנשים עם לקויות ראייה ברוחב 10 ס"מ ובניגוד חזותי לסביבתו. ניתן גם לצבוע את כל המשטח בניגוד חזותי.

 

חניות

אם כמות החניות הנגישות לפי תחשיב החניות, נמוכה מכמות המקומות המיוחדים, יש להתקין חניות נגישות במספר הזהה לכמות מקומות הישיבה המיוחדים.
 

בית שימוש

 כמות בתי השימוש הנגישים תהייה לפי הטבלה שלהלן:

 

מספר מקומות הישיבה המיוחדים
בתי שימוש נגישים
מתוכם משותפים לשני המינים
0-12
בדומה להנחיות לגבי בניין ציבורי רגיל
בדומה להנחיות לגבי בניין ציבורי רגיל
13-24
3
1
25-40
4
1
41-60
5
2
61 ומעלה
5 ועוד 1 לכל 20 מקומות ישיבה מיוחדים נוספים מעל 61.
2
 
כמות בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות שאין בו מקומות ישיבה קבועים, תחושב כדלהלן: כמות מקומות הישיבה המיוחדים תחושב לפי התפוסה במקום [תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים)]. בהתאם לכמות מקומות הישיבה המיוחדים, יש להתקין בתי שימוש נגישים, לפי הטבלה שלעיל.
 

דוגמה:

באולם ספורט 20 מקומות ישיבה מיוחדים. באולם זה יש להתקין 3 בתי שימוש נגישים ומתוכם בית שימוש נגיש אחד המשותף לשני המינים.

בית קולנוע ותיאטרון המהווים חלק מקומפלקס (לדוגמה, ממוקמים בתוך קניון), אינם יכולים להסתמך על בית שימוש נגיש המצוי בקומפלקס, ויש להתקין בהם בתי שימוש נגישים לפי הטבלה לעיל.

 

דרך נגישה בבית כנסת

בנוסף לדרישות התקנות ממקומות ישיבה מיוחדים, מציבות התקנות הנחיות נוספות המפורטות להלן:
 • הדרך הנגישה אל עזרת נשים יכולה להיות מחוץ לבניין, אם עזרת הנשים נמצאת במפלס אחר מאולם התפילה המרכזי.
 • אם הפרש הגובה בין עזרת נשים לאולם התפילה המרכזי הוא לפחות 150 ס"מ, ניתן להקצות שטח לעזרת נשים במפלס אולם התפילה המרכזי, שבו ירוכזו מקומות הישיבה המיוחדים (לפחות שניים). בשטח זה יש להתקין גם מקומות ישיבה רגילים והוא צריך להכיל לפחות 10% מכלל מקומות הישיבה לנשים בבית הכנסת.
 • בבית כנסת ניתן להתקין כבש להתגברות על אמצעי גובה כתחליף לאמצעי מכני המופעל בחשמל.

 

מתקני ספורט

 • דרך נגישה תוביל אל הכניסה הנגישה, מן הכניסה אל מקומות הישיבה המיוחדים ואל בית שימוש נגיש.
 • דרך אחת המיועדת לספורטאים תוביל אל משטח הפעילות הספורטיבית, אל בית שימוש נגיש, אל מקלחת נגישה, מלתחה נגישה ותאי הלבשה נגישים. זאת בנוסף לדרך הנגישה עבור הציבור.
 • אם יש במתקן כמה מגרשי משחק מאותו סוג (לדוגמה, מספר מגרשי טניס), יש להתקין דרך נגישה לפחות לחצי מהמגרשים. אם באותו קומפלקס יש כמה סוגי מגרשים, יש להתקין דרך נגישה אל חצי מהמגרשים מכל סוג לפחות. לדוגמה, אם במקום ארבעה מגרשי טניס וארבעה מגרשי בנגמינגטון, יש להתקין דרך נגישה אל שני מגרשי טניס ואל שני מגרשי בנגמינגטון לפחות.

 

פתח מעלית, בית שימוש ומלתחה 

מתקן ספורט המכיל 500 מקומות ישיבה או יותר, עשוי לשמש פעילות של ספורטאי המתנייע בכסא גלגלים מיוחד לענף הספורט. במקרה זה רוחב הפתח של המעלית המובילה אל בית השימוש, המקלחת והמלתחה ורוחב הפתח של בית השימוש והמלתחה צריך להיות 110 ס"מ לפחות. זאת משום שכיסאות אלה גדולים יותר. יש להדגיש כי כמעט בכל ענפי הספורט יכולים להשתתף אנשים עם כסא גלגלים למעט כדורגל ותחרויות לחימה. 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il