דרך נגישה

 
מאמר זה עוסק בדרך נגישה בבניין ציבורי חדש. דרישות הנגישות מדרך זו מפורטות בת"י 1918, ועל כן הן מוזכרות במאמר זה בקצרה.

המאמר עוסק בנושאים הבאים:

 

איפה צריכה להיות דרך נגישה

דרך נגישה צריכה להיות רציפה כלומר להוביל מהרחוב, דרך המגרש בו מצוי הבניין אל המקומות בבניין בהן ניתן השירות. דרך נגישה אל הבניין צריכה להתחיל מהמדרכה או מהשביל המובילים אל המגרש שבו מצוי הבניין. צריכה להיות דרך אחת לפחות בתחום המגרש המובילה אל הכניסה הנגישה לבניין. על הדרך הנגישה להיות הדרך העיקרית שרוב הציבור עובר בה.
הדרך הנגישה צריכה להוביל מהכניסה הנגישה לבניין אל כל מקום שבו משרתים את הציבור או שיש לציבור גישה אליהם, וגם אל מקומות העבודה – חדרים, אולמות, חדרי שירותים.

 

מקומות נוספים אליהם צריכה להוביל הדרך הנגישה

 • אם בתחומי המגרש או בגבולו, יש תחנה לאיסוף נוסעים ולהורדתם, על הדרך הנגישה להגיע אליה.
 • דרך נגישה צריכה להגיע אל כל הכניסות הנגישות לבניין.
 • אם יש חניה נגישה בתוך המגרש, צריכה להוביל ממנה דרך נגישה לכניסה הנגישה.
 • אם במגרש יש מספר בניינים לשימוש הציבור, וישנו מעבר בין הבניינים, עליו להיות נגיש.
 • אם במגרש יש מספר בניינים לשימוש הציבור, וישנם מעברים בין הבניינים בין קומות שאינן על הקרקע (למשל, באמצעות גשרים), מחציתם צריכים להיות נגישים.
 • דרך נגישה צריכה להוביל מכניסת הבניין אל שטחי החוץ שלו המיועדים לשימוש הציבור (לדוגמה, גינה), או למקום עבודה. במקרה זה למרות שלציבור יש מספר דרכים להגיע, חובה להנגיש רק דרך אחרת.
 • יש להתקין דרך נגישה העוברת בין אזורים שונים בשטחי החוץ של הבניין.
 • אם יש חיבור עבור הציבור של מתחמים שונים בבניין, מבלי להזדקק לכניסה העיקרית, גם על חיבור זה להיות נגיש.

 

הדרישות מדרך נגישה

 
בשטחי חוץ
בתוך בניין
פני הדרך
 
מכשולים בדרך
רוחב הדרך
שיפוע הדרך
מקומות למנוחה
 
מקומות לתצפית
 
שטח סיבוב
 
משטחי קיר
 
 
 

מיקום כניסה נגישה

 • הכניסה העיקרית לבניין צריכה להיות נגישה.
 • אם לבניין יש אגפים שונים, אשר לכל אחד מהם כניסה עיקרית משלו (כדוגמת מספר כניסות לקניון), לכל אגף כזה צריכה להיות כניסה נגישה אחת לפחות.
 • אם ישנן שתי כניסות או יותר למתחם, המרחק בין הכניסה הנגישה לכניסה שאינה נגישה צריך להיות עד 50 מ', כדי שאם אדם עם מוגבלות יגיע לכניסה הלא נגישה לא יהיה עליו לעבור דרך ארוכה כדי להגיע לכניסה הנגישה.
 • בכניסות לא נגישות לבניין צריך להיות שלט המפנה אל הכניסה הנגישה.

 

דלתות ושערים

יש להתקין דלתות ושערים בהתאם להנחיות ת"י 1918, חלק 3.1, סעיף 2.2 (סף בפתח), וסעיף 2.3 (דלתות ושערים). כמו כן, אם קיימת דלת אוטומאטית, יש להתקין אמצעי בקרה שימנע את הגפתה כל עוד נמצאים אדם או חיית שירות או מקל נחייה בתחום המסלול שלה. אם יש אינטרקום, יש להתקינו לפי ת"י 1918, חלק 4, סעיף 2.5.

 

דרכים נגישות במקרים ייחודיים

מתקן ספורט

מבנים מורמים במתקני ספורט המשמשים לשיפוט פטורים מדרך נגישה.
 

בית סוהר ומעצר

דרך נגישה רציפה צריכה להוביל ממקום חניה נגיש למקומות שמותרת בהם גישה לציבור בבית הסוהר או בבית המעצר, כולל אזורי המתנה, אזורי מפגש עם מבקרים ועורכי דין, ולבית שימוש נגיש למבקרים.

 

בית כנסת

ראו במאמר הנגשת בניין חדש להתקהלות.

 

במה ומשטח מוגבה

ראו במאמר הנגשת בניין חדש להתקהלות.

 

דרכים פתוחות לציבור שאינן נגישות

בדרכים שאינן מוגדרות כנגישות לאדם עם כיסא גלגלים, עשויים לעשות שימשו אנשים עם מוגבלויות אחרות, כגון אנשים עם מוגבלות ראייה. בדרכים אלה יש לבצע מספר התאמות נגישות, המפורטות בת"י 1918, חלק 1, סעיף 2.9 (מכשולים בדרך), וכן חלק 2, סעיפים 2.46 (משטחי אזהרה למדרגות), ו-2.49 (מבנה, גימור והתקנה לבתי אחיזה במדרגות).

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il