נגישות מבנה מגורים

כתבות מרכזיות

  • נגישות מבני מגורים חדשים


    בניין מגורים חדש הינו בניין בן שש דירות לפחות אשר הוגשה בקשה להיתר לבנייתו החל ב-3 בספטמבר, 2010. חקיקת הנגישות מבקשת להנגיש את השטחים המשותפים לכלל הדיירים בבניין מגורים, בין אם מתגוררים בבניין דיירים עם מוגבלות ובין אם לאו. מאמר זה עוסק בדרישות הנגישות מבניין מגורים חדש.

    להרחבה
  • נגישות מבנה מגורים קיים


    בבניין מגורים נדרשים לעתים שינויים ברכוש המשותף, על-מנת שאדם עם מוגבלות יוכל להתגורר בבניין. מאמר זה עוסק בהתאמות הנגישות אותן ניתן לבצע ברכוש המשותף בבניין מגורים, מי יכול לבצען והתנאים לביצוען.

    להרחבה