מורשי נגישות

 
​מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) ומורשי נגישות השירות מייעצים לאלו החייבים בנגישות להבין את דרישות החוק ותקנותיו ומאשרים תוכניות הנגשה וביצוען על פי דרישות החוק.

  • החוקים והתקנות השונים קובעים מתי חובה להתייעץ עם מורשי הנגישות ומתי חובה לקבל את אישורים. במקרים רבים, בשל מורכבות מלאכת ההנגשה מומלץ (אם כי לא חובה) להתייעץ עם המורשים.
  • מורשי נגישות נושאים תעודה מיוחדת של מורשי נגישות המוענקת על ידי משרד הכלכלה לאחר שעמדו בתנאים אותם קובע החוק, הכוללים בין היתר, הכשרה מקצועית, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות.
  • אם הינכם מחפשים "יועץ נגישות" - מורשה נגישות הוא גורם המתאים איתו עליכם להתייעץ.
 

כתבות מרכזיות

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.