נגישות תשתיות

 
נגישות תשתיות היא עיצוב סביבת הרחוב כך שתאפשר הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותי. מאמר זה סוקר את הנושאים שיש לטפל בהם בהנגשת תשתיות – מדרכות, צמתים, תחנות אוטובוס וחניות נכים.

להלן תיאור תמציתי אודות תשתיות נגישות. לפירוט מעמיק פנו לקישורים "עוד בנושא".

מטרת הנגשת התשתיות היא עיצוב סביבת הרחוב כך שתאפשר הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותי, כמפורט להלן.
 1. מדרכה - יש להתקין את המדרכה כך שתכיל את המרכיבים הבאים:
  • רצועת הליכה רחבה, נוחה ובטוחה די הצורך למעבר חופשי של אנשים שנעזרים במכשירי ניידות כגון: עגלת פעוטות, הליכון, כיסא־גלגלים או קלנועית, או שהם לקויי־ראייה, או שיש להם קושי להישמר מפני נפילה מכל סיבה אחרת.
  • רצועת הליכה פנויה ממכשולים לטובת אנשים עם לקות ראייה.
  • בשולי רצועת ההליכה תוכשר רצועת מתקנים שבה יוצבו תמרורים, עצים, ספסלים, אשפתונים וכיו״ב. שולי רצועת ההליכה יובחנו בגוון נוגד ומרקם נוגד לרצועת המתקנים.
 2. צמתים - חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ״ח־1988 מחייב את הרשויות המקומיות לבצע הנמכות מדרכה בירידה לצומת או למעבר חצייה כדי לאפשר לאנשים שמתניידים באמצעות כיסאות־גלגלים לעלות ולרדת מן המדרכה בצורה חלקה וללא חשש נפילה. עקרון זה אומץ גם בחוק השוויון, ונוספה הדרישה להתקנת אמצעי־עזר לחציית כבישים בטוחה עבור לקויי־ראייה ואנשים עם לקויות אינטלקטואליות (כגון משטח אזהרה מישושי ורמזורי שמע מתקתקים).
 3. תחנת אוטובוס - הנגשת התחנה הינה באחריות הרשות המקומית. יש לדאוג לסימון רחבת היערכות לפתיחת כבשׁ מאוטובוס, כך שיתאפשר התמרון הנדרש לעלייה ולירידה בכיסא־גלגלים, מקום להמתנה עם כיסא־גלגלים, מושבים מותאמים לאנשים עם מוגבלות, השוואת גובה המפלס של רצפת תחנת האוטובוס למפלס המדרכה שסביבה, שילוט ותאורה נגישים ללקויי ראיה. התחנה תמוקם כך שיתאפשר מעבר עם כיסאות־גלגלים סביבהּ.
 4. חניות נכים - חניות לרכב נכים בחניונים וברחוב, ואזורי הורדה והעלאה של נוסעים עם מוגבלות, יוקמו במקום המאפשר גישה בטוחה ונוחה מהם אל מדרכה סמוכה או אל כניסה למבנים סמוכים או אל כל מקום ציבורי אחר. בצד חניית נכים יותקנו הנמכת מדרכה, שילוט מתאים ותאורה טובה. יסופקו חניות נכים במקומות מרכזיים בעיר, וליד מוסדות ציבור יתאימו חלק מחניות הנכים לרכב גבוה המשתמש במעלון צד.
 

  עוד בנושא:

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il