טפסים

 
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
טופס 2 - טופס בדיקת נגישות השירות - כלליקובץ וורד   01-03-2018   נגישות; שירותטופס; טופס בדיקה
טופס 4 - טופס בדיקת נגישות השירות – בשירותי הארחהקובץ וורד13-11-2013   נגישות; שירותטופס; טופס בדיקה
טופס 5 - טופס בדיקת נגישות השירות – באירועים בפני קהלקובץ וורד       נגישות; שירותטופס; טופס בדיקה
טופס 6 - טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מגבלות טכנולוגיותקובץ וורד
 
    נגישות; שירות; אינטרנטטופס; טופס בדיקה
טופס 8 - טופס בדיקת נגישות השירות בשירותי הסעדהקובץ וורד   25-12-2014   נגישות; שירותטופס; טופס בדיקה
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
טופס בדיקות נגישות לאתר אינטרנטקובץ מסמך       נגישות; אינטרנטטופס בדיקה
טופס 6 - טופס לפטור מביצוע התאמות נגישות בשירותי אינטרנט בשל מגבלות טכנולוגיותקובץ וורד
 
    נגישות; שירות; אינטרנטטופס; טופס בדיקה
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
טופס 32 - הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קייםקובץ וורד​טופס שחובה למלא לגבי בניין ציבורי קיים.04-09-2014   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 33 - בדיקת נגישות לבניין קיים בגרסת אקסלקובץ מסמךקובץ זה מכיל את טפסים 33-1 עד 33-4 בפורמט אקסל. מומלץ להשתמש בהם לצורך מילוי סעיף 2 בטופס 32.24-11-2014   מבנה קייםטופס
טופס 33-1 בדיקת נגישות לבניין קיים - כלליקובץ וורדטופס רשימת בדיקות נגישות (checklist) לבניין ציבורי קיים (כללי). מומלץ לשימוש לצורך מילוי סעיף 2 בטופס 32.​04-09-2014   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 33-2 בדיקת נגישות לבניין קיים - מקלחת ומלתחהקובץ וורדטופס רשימת בדיקות נגישות (checklist) לבניין ציבורי קיים (למקלחת ולמלתחה). מומלץ לשימוש לצורך מילוי סעיף 2 בטופס 32.​04-09-2014   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 33-3 בדיקת נגישות לבניין קיים - מקום ציבורי לאכסוןקובץ וורדטופס רשימת בדיקות נגישות (checklist) לבניין ציבורי קיים (למקום ציבורי לאכסון). מומלץ לשימוש לצורך מילוי סעיף 2 בטופס 32.​04-09-2014   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 33-4 בדיקת נגישות לבניין קיים - מקום להתקהלותקובץ וורד​טופס רשימת בדיקות נגישות (checklist) לבניין ציבורי קיים (למקום להתקהלות). מומלץ לשימוש לצורך מילוי סעיף 2 בטופס 32.04-09-2014   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 34 - טופס בדיקה מצומצמת בבניין קיים - לזכאים לפטור לפי התוספת השנייהקובץ וורד​זהו טופס בדיקת נגישות מצומצמת (checklist) לבניין ציבורי קיים שפטור מהתאמות נגישות מסוימות לפי התוספת השנייה לתקנות. הטופס הינו טופס רשות, והוא נועד לשמש כנספח לטופס 32.20-03-2019   נגישות; מבני ציבור; מבנה קייםטופס
טופס 35 - הצהרה על נגישות בניין ציבורי קייםקובץ וורד   29-10-2015   מבנה קייםטופס
טופס 36 - פטור מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי קיים עקב סיבות הנדסיותקובץ וורד   23-11-2015   נגישות; מבנה קייםטופס
טופס 37 - פטור מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי קיים עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבנייןקובץ וורד   23-11-2015   נגישות; מבנה קייםטופס
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
טופס 81 - רשימת מקומות קיימים שאינם בניינים להנגשהקובץ וורד   08-06-2015   מקום שאינו בנייןטופס; טופס בדיקה
טופס 82 - אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לתכנית פעולהקובץ וורד   09-06-2015   מקום שאינו בנייןטופס בדיקה; טופס
טופס 82 א' - תכנית פעולה להנגשת מקום שאינו בנייןקובץ וורד   31-08-2016   מקום שאינו בנייןטופס בדיקה; טופס
טופס 83 - אישור של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה לסיום ביצוע תכנית פעולהקובץ וורד   09-06-2015   מקום שאינו בנייןטופס; טופס בדיקה
טופס 84 - פטור מביצוע התאמות נגישות במקום שאינו בניין עקב סיבות הנדסיותקובץ וורד​טופס חובה למבקש פטור11-08-2015   נגישות; מקום שאינו בנייןטופס
טופס 85 - פטור מביצוע התאמות נגישות במקום שאינו בניין עקב פגיעה מהותית באופיו המיוחד של הבנייןקובץ וורד​טופס חובה למבקש פטור11-08-2015   נגישות; מקום שאינו בנייןטופס
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים  אודות  המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
חוות דעת מורשה נגישות לבקשה להיתר בניהקובץ וורד
מומלץ להשתמש בטופס למילוי חוות דעת מורשה נגישות לצורך בקשה להיתר בניה. ניתן להוסיף ולגרוע מנוסחו בהתאם לפרויקט.
01-06-2015   נושאים נוספיםטופס
חוות דעת מורשה נגישות לתעודת גמרקובץ וורד
מומלץ להשתמש בטופס למילוי חוות דעת מורשה נגישות לצורך תעודת גמר. ניתן להוסיף ולגרוע מנוסחו בהתאם לפרויקט.
01-06-2015   נושאים נוספיםטופס
חוות דעת מורשה נגישות לטופס 4 קובץ וורד
מומלץ להשתמש בטופס למילוי חוות דעת מורשה נגישות לצורך טופס 4. ניתן להוסיף ולגרוע מנוסחו בהתאם לפרויקט.
01-06-2015   נושאים נוספיםטופס
חוות דעת מורשה נגישות לצורך מתן/חידוש רישיון עסק, לפי חוק רישוי עסקיםקובץ וורד
טופס לתכלול הנגישות במסגרת רישוי עסקים
    נגישות; נושאים נוספיםטופס; טופס בדיקה
טופס 202 - בדיקת נגישות לעסקים קטניםקובץ וורד       נגישות; נושאים נוספיםטופס בדיקה; טופס
טופס אישור רופא, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק בדבר צורך בהתאמות נגישות בבנין מגוריםקובץ וורד       נגישות; מבנה מגורים; נושאים נוספיםטופס