אנשים עם מוגבלות

 
מאמרים המיועדים לאנשים עם מוגבלות. המאמרים מסבירים על נגישות, ועל הזכות לקבל התאמות נגישות במקום ציבורי ובעת קבלת שירות.