מסע הסברה: חובה להנגיש 2015

 
 

חובה להנגיש!                                                          للمعلومات بالعربية 

 

מנהלים, בעלי עסקים, מנכ"לי מוסדות ציבור,
  
אנשים עם מוגבלות הם קודם כל בני אדם.
חסמים שונים מונעים מהם לחיות את חייהם בחברה כמו כל אחד אחר.
נגישות מאפשרת להם להשתלב בחברה, להשתתף בכל תחומי החיים ולצרוך שירותים באופן יומיומי.
נגישות היא אנושית.  
נגישות מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות שונות – פיזית, חושית, נפשית ושכלית – גישה לכל השירותים הניתנים בבית עסק או במוסד ציבורי. מדובר הן בגישה לבית העסק (למשל, במעלית או רמפה), והן בגישה למידע שאתם מפרסמים, לאתר האינטרנט שלכם, לכנסים שאתם עורכים ועוד.
נגישות היא כדאית.  
1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות יוכלו להצטרף לקהל לקוחותיכם, ובנוסף תימנעו מתביעות וקנסות.
נגישות היא חובה.
דרישות הנגישות קבועות בחוק. אכיפה מתקיימת נגד חייבים שאינם עומדים בדרישות החוק, כולל תביעות מצד הנציבות ומצד גורמים פרטיים. 
 

זכרו: אי הנגשת עסק או מוסד ציבורי לאנשים עם מוגבלות - היא עבירה על החוק. 

 

אז מה עושים?

על מנת לעמוד בדרישות תקנות הנגישות, עליכם:  

למידע נוסף

פנו אלינו!

תשדירי רדיו

  

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות 2015

  
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא יחידה במשרד המשפטים אשר פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. 
 
__________________________________________________
פורסם 29 בנובמבר 2015