טופס לבדיקת נגישות בעסקים קטנים

 
​טופס לבדיקה עצמית של נגישות בחנויות ובעסקים קטנים.

כדי לבדוק את הנגישות בעסק שלך - העזר בטופס לבדיקת נגישות.

 
לתשומת לבך: הטופס מייצג את עיקרי התקנות הנוגעות למרב העסקים הקטנים ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר.  טופס זה אינו מהווה תחליף לתקנות.

 

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il