תקנים ישראלים

 
 • תקני הנגישות מופיעים באתר זה הן כקובץ סרוק (PDF) והן כקובץ WORD נגיש. מובהר בזאת כי באם תימצא סתירה ביניהם, הנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בקובץ הסרוק (PDF). כל שינוי של קובץ ה-WORD שייעשה על ידי המשתמש או כל גורם אחר, הינו על אחריותו בלבד.

 

 • התקנים יפורסמו עד סוף שנת 2018.

תוצאות 19-1 מתוך 19 תוצאות
תוצאות 19-1 מתוך 19 תוצאות
כותרת המסמךממויין לפי כותרת המסמך בסדר יורדקובץ   הסברים אודות המסמךממויין לפי הסברים אודות המסמך בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ נוסףממויין לפי קובץ נוסף בסדר יורדנושאיםממויין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקן ישראלי - ת"י 1918 - חלק 5.1 נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדותקובץ PDF​תקן ישראלי - ת"י 1918 - חלק 5.1 - נגישות הסביבה הבנויה: יחידות אכסון מיוחדות01-07-2017   נגישות; מבני ציבור; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 1918 - חלק 5.2 נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות התאמהקובץ PDF​תקן ישראלי - ת"י 1918 - חלק 5.2 - נגישות הסביבה הבנויה: יחידות דיור נגישות ויחידות דיור בנות התאמה01-07-2017   נגישות; מבני ציבור; סביבהמלא; תקן ישראלי
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 1 - נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, גרסת דצמבר 2008קובץ PDF​תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 1 - נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות. כניסה נגישה לבניין, חניה נגישה, אמצעי תקשורת, הכוונה ותאורה, אמצעי הפעלה, מידות אנוש (אנתרופומטריה) וטווחי הגעה, דרך נגישה, תחזוקה ומכשולים בדרך.01-12-2008   נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבור; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 1 - נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, גרסת דצמבר 1998קובץ וורדנוסח קודם של תקן ישראלי 1918 חלק 1 - נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, כניסה נגישה לבניין, חניה נגישה, אמצעי תקשורת הכוונה ותאורה, אמצעי הפעלה, מידות אנוש (אנתרופומטריה) וטווחי הגעה, דרך נגישה, תחזוקה ומכשולים בדרך.01-12-1998pdf הורד קובץ 1290_tekenyisraeli1918helek1_old.pdf
נגישות; סביבה; מבנה מגורים; מבני ציבורתקן ישראלי
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 2 - נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין, נוסח אוקטובר 2012קובץ וורד​תקן ישראלי, ת"י 1918 חלק 2 - נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין. דרכים נגישות, כניסה לבניין, כבש, מעליות, מדרכות, חניות נגישות, תחנות לתחבורה ציבורית, תאורה, ריהוט ומתקני חוץ, אמצעי גישה למים, מקומות ישיבה01-10-2012pdf הורד קובץ 1300_teken1918helek2_oct12.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 2 - נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין, נוסח נובמבר 2001קובץ PDF​נוסח קודם של תקן ישראלי, ת"י 1918 חלק 2 - נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין. דרכים נגישות, כניסה לבניין, כבש, מעליות, מדרכות, חניות נגישות, תחנות לתחבורה ציבורית, תאורה, ריהוט ומתקני חוץ, אמצעי גישה למים, מקומות ישיבה01-11-2001   נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי- ת"י 1918 חלק 3.1 - פנים הבניין: דרישות בסיסיותקובץ וורד​תקן ישראלי- ת"י 1918 חלק 3.1 - פנים הבניין: דרישות בסיסיות. כניסה נגישה לבניין, סף בפתח, דלתות ושערים, דרכים, פרוזדורים ומעברים נגישים, כבשים, מדרגות, איורי מחסה, מעליות, מעלונים, שירותים נגישים, מתקן שתייה, תאורה, חניות נגישות.01-08-2006pdf הורד קובץ 1310_tekenyisraeli1918helek3.1.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 3.2 - נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספיציפייםקובץ וורדתקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 3.2 - נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין - דרישות משלימות לשימושים ספיציפיים. מלתחות, מקלחות, שירותים, תא משולב, תאי אחסון, אמצעי גישה לתוך מים, תאי הלבשה או תאי מדידה, סידורי ישיבה במקומות להתקהלות ולהתכנסות, נגישות לבמה ומשטח מוגבה, אזורי המתנה, עמדת שירות נגישה, מעברים בין רכיבי ריהוט קבועים.01-12-2008pdf הורד קובץ 1320_tekenyisraeli1918helek3.2.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי – ת"י 1918 - חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, גרסת מרץ 2015קובץ וורד​​תקן ישראלי – ת"י 1918 - חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת. שילוט, עמדת מודיעין, טלפונים ציבוריים, אינטרקום, מערכות התרעה, מערכות עזר לשמיעה, תאורה, אמצעי אזהרה מישושיים וחזותיים, תקשורת במעליות, מכונות למתן שירות אוטומטי.01-03-2015pdf הורד קובץ 1330_tekenyisraeli1918helek4_feb15.pdf
נגישות; מבני ציבור; סביבהמלא; תקן ישראלי
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, גרסת נובמבר 2001קובץ וורד​תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 4 - נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת. שילוט, עמדת מודיעין, טלפונים ציבוריים, אינטרקום, מערכות התרעה, מערכות עזר לשמיעה, תאורה, אמצעי אזהרה מישושיים וחזותיים, תקשורת במעליות, מכונות למתן שירות אוטומטי01-11-2001pdf הורד קובץ 1330_tekenyisraeli1918helek4_nov01.pdf
נגישות; מבני ציבור; סביבהמלא; תקן ישראלי
תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 6 - נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה.קובץ וורד​תקן ישראלי - ת"י 1918 חלק 6 - נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה. סימן אזהרה, סימן מוביל.01-05-2011pdf הורד קובץ 1340_tekenyisraeli1918helek6.pdf
נגישות; מבני ציבור; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי- ת"י 1498 חלק 8 - מתקני משחקים: אתר המשחקיםקובץ וורד​תקן ישראלי - ת"י 1498 חלק 8 - התייחסות לנגישות מתקני משחקים01-02-2010pdf הורד קובץ 1350_tekenyisraeli1498.pdf
נגישות; סביבהתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 5990 התקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוגבלות ראייה חלק 1: דרישות תפקודקובץ וורד​תקן ישראלי - ת"י 5990 התקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוגבלות ראייה חלק 1: דרישות תפקוד01-06-2011pdf הורד קובץ 1360_tekenyisraeli5990helek1.pdf
נגישות; תשתיותתקן ישראלי; מלא
​תקן ישראלי - ת"י 5990 התקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוגבלות ראייה חלק 2: הנחיות להתקנה ולהפעלהקובץ וורד​תקן ישראלי - ת"י 5990 התקני שמע לרמזורים להולכי רגל עם מוגבלות ראייה חלק 2: הנחיות להתקנה ולהפעלה01-06-2011pdf הורד קובץ 1365_tekenyisraeli5990helek2.pdf
נגישות; תשתיותתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 5568 - קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנטקובץ PDFתקן ישראלי זה אושר במרס 2013, והוא מסמך הקווים המנחים לנגישות לאתרי אינטרנט של קונסורציום הרשת הכלל-עולמית (מהדורה 2.0) מדצמבר 2008, בשינויים ובתוספות לאומיים. התקן מכיל קישורים למסמך הבינלאומי המלא.06-08-2018   אינטרנט; נגישות; שירותתקן ישראלי; מלא
תקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות   pdf הורד קובץ 1370 תקן ישראלי 2481 חלק 70 מעליות דרישות נגישות.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1  - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה  תפקודית: מעלונים אנכיים   pdf הורד קובץ 1380 תקן ישראלי 2252 חלק 1 משטחי הרמה.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע   pdf הורד קובץ 1390 תקן ישראלי 2252 חלק 2 משטחי הרמה.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקנות התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים בשילוב קובצי חוקים תקנות ותקניםקובץ PDF​קובץ מתוכלל של תקנות נגישות לבניין קיים (בניין שהיתר לבנייתו ניתן עד ליום 31 ביולי 2009) הכולל בתוכו קישורים ישירים לכל החוקים, התקנות והתקנים המאוזכרים בו. מומלץ לעבוד עם קובץ זה.01-02-2013   מבני ציבורתקנות; מלא; תקן ישראלי