אנשים עם מוגבלות בבחירות לכנסת

 
ביום 9 באפריל 2019 יתקיימו הבחירות לכנסת העשרים ואחת. לקראת הבחירות ריכזנו מספר היבטי שוויון ונגישות הנוגעים לאנשים עם מוגבלות בהקשר זה.

תוכן הדף 

 • הזכויות לבחור ולהיבחר לכנסת הן זכויות יסוד בישראל, כבכל מדינה דמוקרטית.
 • החוק קובע את זכותו של כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנה ומעלה לבחור לכנסת. לכל אזרח זכות להצביע, וכך כמובן גם אזרחים עם כל סוגי המוגבלות, כולל אנשים חסויים שמונה להם אפוטרופוס ופסולי דין, רשאים לבחור לכנסת.
 • כל אזרח, כולל אזרח עם מוגבלות, רשאי להיבחר לכנסת. ישנם אנשים שהחוק אוסר עליהם להיבחר אך זאת ללא קשר עם שאלת מוגבלותם. למשל, בעלי עבר פלילי שנלווה אליו קלון אינם רשאים להיבחר לכנסת. אף עובדי מדינה בכירים, קצינים בצה"ל, שוטרים וסוהרים אינם רשאים להיבחר לכנסת.
 • יש להוסיף, כי בכנסת העשרים, כמו גם בכנסות קודמות, כיהנו מספר חברי כנסת עם מוגבלויות שונות, וחלקם מועמדים בבחירות לכנסת העשרים ואחת.

הצבת קלפיות נגישות ומיוחדות

אנשים רבים עם מוגבלות זקוקים להתאמות נגישות כדי שיוכלו לממש את זכותם לבחור. מימוש זכות זו צריך להיעשות בדרך עצמאית, נוחה, בטיחותית ומכובדת. מחובת המדינה והרשויות המקומיות לנקוט צעדים פעילים כדי להבטיח את הזכות להצביע, למתגוררים הן בקהילה, והן במוסדות. 

על פי חוק, יש להציב לפחות קלפי אחת אשר נגישה לאנשים עם מוגבלות בניידות בכל יישוב ("קלפי נגישה"). ביישובים גדולים תהיה קלפי נגישה אחת לפחות לכל 10,000 תושבים. מעבר לכך, וועדת הבחירות המרכזית פועלת להנגיש את כלל הקלפיות בארץ, ומספר הקלפיות הנגישות הולך וגדל. תהליך זה טרם הושלם, ועדיין רוב הקלפיות אינן נגישות.  
לכן קיימת התאמה נוספת, כדי לאפשר גם לזקוקים לקלפי נגישה, אשר אין קלפי נגישה זמינה עבורם ביום הבחירות, להצביע. התאמה זו מכונה "קלפי נגישה מיוחדת". מדובר בקלפי נגישה, שבנוסף ערוכה להצבעה בדרך מיוחדת, המכונה "הצבעה במעטפות כפולות".

כלל האוכלוסייה חייבת להצביע בקלפי שהוגדר עבורם, המצוי סמוך למען הרשום. לעומת זאת, אנשים עם מוגבלות בניידות רשאים להצביע בכל "קלפי נגישה מיוחדת" שירצו. מי שמוגבלותו בניידות אינה ניכרת לעין, ומבקש להצביע בקלפי נגישה מיוחדת, יתבקש לחתום על טופס הצהרה בדבר מוגבלותו, בפני מזכיר הקלפי.  

יש להציב לפחות קלפי אחת בכל בית חולים, לשימוש האנשים המאושפזים בו. 

יש להציב לפחות קלפי אחת בכל מוסד למגורי אנשים עם מוגבלות בניידות, שהוכר בידי שר הרווחה לעניין חוק הבחירות לכנסת, לשימוש דייריו. 

מה כוללת קלפי נגישה?

על פי חוק, במקום שבו מוצבת קלפי נגישה יש לדאוג לסידורי גישה והצבעה מתאימים לבוחרים המוגבלים בניידותם.  
הרשות המקומית חייבת:  
   1. להציב תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות.
   2. תמרור זה יבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים מוגבלים בניידות, ושמורים להם.
בקלפי הנגישה עצמה:  
   1. רוחב הפתח של תא ההצבעה לא יפחת מ-150 ס"מ.
   2. פתקי ההצבעה יהיו מונחים בגובה שלא יפחת מ-75 ס"מ ולא יעלה על 100 ס"מ. 
עמדת נציבות השוויון היא, כי כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות בניידות גישה לקלפי, יש לדאוג לאלמנטים הבאים
בכל מקום קלפי נגישה:  
  1. הנמכת מדרכה בקרבת האתר (עד 50 מ' מהכניסה לחצר).
  2. מאחזי יד במדרגות בדרך אל הקלפי (אם חסרים).
  3. מקום שמור להורדה והעלאה של מצביעים.
  4. הבטחת דרך נגישה ללא מחסומים ומפגעים, מהנמכת המדרכה ועד למקום הקלפי.
  5. הבטחת דרך נגישה מהחניות השמורות לרכב נכה וממקום ההורדה וההעלאה של מצביעים, ועד למקום הקלפי.
דרך נגישה פירושה: תוואי חופשי רצוף, המקשר בין כל הרכיבים והחללים הנגישים בבניין, מחוצה לו, ובאזורי השירות, ומתאים לשימוש אנשים עם מוגבלות.  דרך נגישה עשויה לכלול מעברים נגישים, מסדרונות, שטחי רצפה חופשיים, כבשים, מעליות, אבני שפה מונמכות ומדרכות.

הצבעה בעזרת אדם אחר

ככלל, על אדם להצביע בכוחות עצמו. ואולם, אם אדם אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו בשל מוגבלות (פיזית, חושית, קוגניטיבית או אחרת), החוק מאפשר לו להסתייע במלווה. המלווה יכול לסייע למשל בכניסה לתא ההצבעה, בזיהוי האותיות, בהכנסת הפתק למעטפה וגם בעצם נוכחותו לצד האדם בעת ההצבעה. 
פרטי האדם העוזר למצביע יירשמו בפרוטוקול וועדת הקלפי. כמו כן, האדם העוזר לו לא יהיה מנהל או עובד של מוסד שבו שוהה המצביע. בנוסף, אסור לאף אדם לעזור ליותר מאשר שני אנשים להצביע.
 

דיווח על תקלות בקלפי

 
 


 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קוראת לכל אזרח ואזרחית, עם וללא מוגבלות, לצאת להצביע ולממש את זכותם הדמוקרטית ביום הבחירות.  
 

למידע נוסף

 

מדריך לבחירות לכנסת בפישוט לשוני 

 

הדרכה בנושא בחירות לאנשים עם מוגבלות שכלית

 
 

 
עודכן לאחרונה 20 בפברואר 2019

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il