רשימת ממוני תעסוקה בגופים ציבוריים

 

להלן רשימת ממוני תעסוקה בגופים ציבוריים, המעסיקים 25 עובדים לפחות.​​​


 

 

החוק מחייב גוף ציבורי​ המעסיק מעל 25 עובדים, ואינו משרד ממשלתי או יחידת סמך ממשלתית, למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות. 

ממונה זה יכול להתמנות בנוסף על תפקידים אחרים שהוא ממלא, בהתחשב במספר המועסקים בגוף הציבורי. 

תפקידי הממונה

תפקידי הממונה מכוח החוקהן:

  • לקבל פניות של עובדים ומועמדים ושל הגוף הציבורי בנושא ייצוג הולם.
  • ליזום פעולות להגברת המודעות לייצוג הולם והמידע לגביו וליישומו בקרב הממונים והעובדים, בשיתוף עם הגורמים הנוגעים בדבר.
  • לתת יעוץ והדרכה בדבר חובות הגוף הציבורי לפי פרק התעסוקה לחוק. 

הממונה הינו הגורם המרכזי בארגון שתפקידו להניע, להטמיע וללוות את תהליך השילוב של עובדים עם מוגבלות בגוף הציבורי בכל ההיבטים.

רשימת ממונים

 

 עודכן לאחרונה 21 בנובמבר 2018