תעסוקה

 

ברור לכל כי עבודה מתגמלת וראויה - חיונית להשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה. העבודה מאפשרת עצמאות כלכלית, ומקנה תחושות של כבוד עצמי ומעמד חברתי. עבודתם בשוק החופשי מאפשרת הרחבת המעגל החברתי, וההיכרות הקרובה מפחיתה סטיגמות.


לצערנו, בקרב אנשים עם מוגבלות שיעורי התעסוקה נמוכים יחסית. ניתן לייחס זאת לחסמים שונים בפני קליטתם בשוק העבודה, ביניהם הפליה מצד מעסיקים.

ישנם מגוון אמצעים כדי לסייע לאנשים עם מוגבלות למצוא תעסוקה הולמת. לעובדים ודורשי עבודה עם מוגבלות ולמעסיקים קיים מארג של זכויות וחובות שכדאי להכיר בהקשר זה.

לאחרונה, נחקק חוק חדש בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות משמעותית במעסיקים ציבוריים גדולים.

במאמרים שלהלן, תוכלו למצוא מידע נוסף על תעסוקה לאנשים עם מוגבלות.
 
 

כתבות מרכזיות

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן.
לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.