רכזי נגישות - הסבר

 
להלן הסבר על תפקידם של רכזי נגישות, ומי חייב למנות רכז.

מי חייב למנות רכז נגישות?

  • על פי החוק,גוף הנותן שירות לציבור, ומעסיק לפחות 25 עובדים, חייב למנות רכז נגישות מקרב עובדיו. 

מה עושה רכז נגישות? 

  • תפקידו לספק מידע לציבור אודות נגישות השירות הציבורי, או נגישות המקום שבו שירות זה ניתן. בפרט, עליו לספק מידע כזה לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בו. בנוסף, עליו לתת ייעוץ והדרכה לגוף שבו הוא פועל, בדבר חובותיו בתחומי הנגישות ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות. 
  • באתר הנציבות ישנה רשימה של רכזי הנגישות ברשויות המקומיות.

איזה חוק מחייב למנות רכז נגישות? 

    1. ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן; 
    2. ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה."
_______________________________________________
עודכן לאחרונה 28 בדצמבר 2014