רכזי נגישות ברשויות המקומיות

 
תוצאות 252-1 מתוך 252 תוצאות
#ממויין לפי # בסדר יורדשם הרשות   סוג רשותממויין לפי סוג רשות בסדר יורדכתובת הרשותממויין לפי כתובת הרשות בסדר יורדרכז הנגישותממויין לפי רכז הנגישות בסדר יורדמספרי טלפון/ מספר פקסממויין לפי מספרי טלפון/ מספר פקס בסדר יורדדוא"ל  
1.​אבו-גוש​מ"מ​ת.ד. 40042 מבשרת ציון 90805​עותמן מוחמד​מרכזיה: 02-5332890​;טל' רכז: 02-5332890;פקס: 02-5332894​ דואר אלקטרוני
2.​נווה מדבר אל קסוםמ.א​שד' י. רגר 11 ת.ד 533 ב"ש 84100 ​מוחמד אבו קרינאת ​ מרכזיה: 08-6202555 ​;טל' רכז: 08-6202540 ​;פקס: 08-6202538 ​ דואר אלקטרוני
3אבו סנאן​מ.מ​ת.ד 792, 24905 ​סאלים בורברה מרכזיה: 04-9568802​;טל' רכז: 053-8810886; פקס: 04-9967921 ​ דואר אלקטרוני
4אבן יהודה ​מ.מ​המייסדים 53,אופיר מקורי ​ מרכזיה: 09-8915000 ​;טל' רכז: 09-8915025 ​;פקס: 09-8997315 דואר אלקטרוני
5.​אום אל-פחם​עירייה​כפר מוסמוס ת.ד 78 30920​   מרכזיה: 04-6119000​;טל' רכז: ;פקס: 04-6310225  
6אופקים ​עירייה ​ת.ד 1, 80300 ​בלוגובדסקי מכאל​ מרכזיה: ​;טל' רכז: 08-9928555​;פקס: 08-9928554 ​ דואר אלקטרוני
7אור יהודה​עירייה​אור יהודה 60373​נורית שולמןמרכזיה: 073-3388230 ;טל' רכז: 050-6116111 ; דואר אלקטרוני
8. ​אור עקיבא​עירייה​אור עקיבא 30600 ​יהודה דוידובמרכזיה: 04-6108800​;טל' רכז: 04-6108839 ​;פקס: 04-6260164​  
9.​אורנית ​מ.מ​ד.נ. אפרים 44813 ​רונן נדבורני מרכזיה: 03-9360465 ​;טל' רכז: 050-2035344 ​;פקס: 03-9360744 ​ דואר אלקטרוני
10.​אזור ​מ.מ​יצחק שדה 18אריאל ויסבולמרכזיה: 03-5560088​;טל' רכז: 03-6534517 ​;פקס: 03-5599453 ​ דואר אלקטרוני
11.​איכסאלמ.מ​ת.ד. 6ואיל חבשי מרכזיה: 04-6550905 ​;טל' רכז: 052-2373463;פקס: 04-6550906​​​ דואר אלקטרוני
12.​אילת​עירייה​ת.ד. 14אושר טובלי מרכזיה: 08-6367111 ​;טל' רכז: 08-6367219;פקס: 08-6367141 ​ דואר אלקטרוני
13.​אל-בטוף​מ.א​כפר עוזיר 16931 ​עימן חוסןמרכזיה: 04-6518855 ​;טל' רכז: 052-5797646 ​;פקס: 04-6519988 ​ דואר אלקטרוני
14.​אלונה ​מ.א​מועצה אזורית אלונה, מושב עמיקם ד"נ מנשה 37830 ​אילן קידר ​ מרכזיה: 04-6388561 ​;טל' רכז: 04-6288526/8​;פקס: 04-6388933 ​ דואר אלקטרוני
15.​אליכין​מ.מ ​38908 ​אבנר חלאף ​ מרכזיה: 04-6365840 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6365662 ​ דואר אלקטרוני
16.​אלעד​עירייה​יהודה הנשיא 1מרים ברג ​ מרכזיה: 03-9078100 ​;טל' רכז: 03-9078120 ​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
17.​אלפי מנשה​מ.מ​גלבוע 116, 44851​בוריס גרינברג​ מרכזיה: 09-9538208 ​;טל' רכז: 09-7925209 ​;פקס: 09-7925262 ​ דואר אלקטרוני
18.​אלקנה​מ.מ​ד.נ. אפרים 44814 ​אסף מרכזיה: 03-9151222 ​;טל' רכז: 03-9151202 ​;פקס: 03-9151203 ​ דואר אלקטרוני
19.​אעבליןמ.מת.ד. 172, 30012 ​סמעאן זהראן ​ מרכזיה: 04-9866594 ​​;טל' רכז: 050-5299602 ​;פקס: 04-9869192​ דואר אלקטרוני
20.​אפרת ​מ.מ​ת.ד. 1022, 90435​משה בן אלישע ​מרכזיה: 02-9939393​;טל' רכז: 02-9939360 ;פקס: 02-9939303 ​ דואר אלקטרוני
21.​אריאל ​עירייה​ת.ד 25, 40700​   מרכזיה: 03-9061666​;טל' רכז: ;פקס: 03-9061853 ​  
22.​אשדוד​עירייה​ת.ד 28, 77100​סילבי זינימרכזיה: 08-8545454 ​;טל' רכז: 053-4867207;פקס: 08-8545165​ דואר אלקטרוני
23.​אשכול ​מ.א​ד.נ נגב 85465 ​דליה כורם תמיר​ מרכזיה: 08-9929111 ​;טל' רכז: 08-9929111 ​;פקס: 08-9929172 ​ דואר אלקטרוני
24.​אשקלון​עירייה​ת.ד. 9001, 78190​אריאל שוררמרכזיה: 08-6792306 ​;טל' רכז: 054-2054276;פקס: דואר אלקטרוני
25.​באר טוביה​מ.א​דאר קרית מלאכי 83815 ​איגור גיט​ מרכזיה: 08-8509800​;טל' רכז: 08-8509759/8​;פקס: 08-8509744 ​ דואר אלקטרוני
26.​באר יעקב ​מ.מ​ז'בטונסקי 2, 70300​   מרכזיה: 08-9785444​;טל' רכז: ;פקס: 08-9282094​  
27.​באר שבע​עירייה​ת.ד 15, 84100​אילן ניר​ מרכזיה: 08-6463666 ​;טל' רכז: 08-6463870 ​;פקס: 08-6463836​ דואר אלקטרוני
28.​בוסתן אל-מרג'מ.א​ת.ד. 1072, עפולה עילית, 18550​מוחמד זועבי​ מרכזיה: 04-6424555​;טל' רכז: 04-6421556 ​;פקס: 04-6295802 ​ דואר אלקטרוני
29.​בועיינה נג'ידאת​מ.מ​בועיינה נוג'ידאת, 16924 ​מוחמד סאמי​ מרכזיה: 04-6730522​;טל' רכז: ​​053-3838000​;פקס: 04-6730301​ דואר אלקטרוני
30.​בוקעתאמ.מ​רמת הגולן 12437​פריד סובח ​ מרכזיה: 04-6981478​;טל' רכז: 04-6981478 ​;פקס: 04-6982060​​ דואר אלקטרוני
31.​ביר אל מכסורמ.מ​מועצה מקומית ביר אל מכסור, ת.ד 410, מיקוד 17925​   מרכזיה: 04-9058900 ​;טל' רכז: ​ ;פקס: 04-9869849​​  
32.​בית אל ​מ.מ​ד.נ מזרח בנימין 90631 ​   מרכזיה: 02-9700555​;טל' רכז: ;פקס: ​  
33.​בית אריהמ.מ​ד.נ מודיעין 71947 ​דניאלה גרינברג מרכזיה: 08-9297454​;טל' רכז: 08-9127011 ​;פקס: 08-9127020 ​ דואר אלקטרוני
34.​בית ג'אן​מ.מ​כפר בית ג'ן 24990​לוטפי טאפש ​ מרכזיה: 04-9802220 ​;טל' רכז: 04-9802510​;פקס: 04-9802240 ​ דואר אלקטרוני
35.​בית דגן ​מ.מ​מנחם בגין 9, 50200 ​תמיר סילבנימרכזיה: 03-9602111​ ;טלפון רכז: 050-9257143 דואר אלקטרוני
36.בית זרזיר ​מ.מ​דואר נהלל ת.ד 81, 10600​מוחמד חביב אללהמרכזיה: 04-6415522/3/4​;טל' רכז: 052-7029073;פקס: 04-6415526 ​ דואר אלקטרוני
37.​בית שאן​עירייה​רח' ירושלים הבירה 1, בית שאן 10900​אורי בטור​ מרכזיה: 04-6489400 ​;טל' רכז: 04-6489414 ​;פקס: 04-6489446​ דואר אלקטרוני
38.​בית שמשעירייה​ת.ד 5, 99000 ​בן סומך​מרכזיה: 02-9909999 ​;טל' רכז: 02-9900761 ​;פקס: 02-9900788 ​​ דואר אלקטרוני
39. ​ביתר עיליתעירייה​רבי עקיבא 38, 99879 ​יוסי יונהמרכזיה: 02-5888111​;טל' רכז: 054-8012897​;פקס: 02-5888131 ​ דואר אלקטרוני
40.​בני ברק ​עירייה ​ת.ד 2, 51000 ​מלכה לב​ מרכזיה: 03-5776500 ​;טל' רכז: 03-5776172​;פקס: 03-5776446​ דואר אלקטרוני
41.​בני עייש​מ.מ​הכהנים 4, 79845​חיים אשמרכזיה: 08-8595100 ​;טל' רכז: 08-8595116/7​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
42.​בני שמעון ​מ.א​צומת בית קמה, ד"נ נגב 85300​דוד פרייברג​ מרכזיה: 08-9915811​;טל' רכז: 08-9911713 ​;פקס: 08-9915831 ​ דואר אלקטרוני
43.​בנימינה-ג. עדהמ.מ​ת.ד 8, 30550 ​​   מרכזיה: 04-6186400​;טל' רכז: ;פקס: 04-6288253 ​  
44.​בסמ"המ.מ​ת.ד 500 ברטעה, 30023​פריד כבהא מרכזיה: 04-6257701 ​;טל' רכז: 053-7616275 ;פקס: 04-6257702​​ דואר אלקטרוני
45.​בסמת טבעוןמ.מ​36008​אלה דין​ מרכזיה: 04-9832403​;טל' רכז: ​;פקס: 04-9531595​​  
46.​באקה ג'ת​עירייה​המשולש 30100 ​עמאד אבו מוח מרכזיה: 04-6286500​;טל' רכז: 04-6286505 ​;פקס: 04-6383202​  
48.​בקעת הירדן​מ.א​ד.נ ערבות הירדן 91906 ​זיבי אדלשטיין מרכזיה: 02-9946666 ​;טל' רכז: ​;פקס: 02-9409235​ דואר אלקטרוני
49.​ברנר​מ.א​דאר גבעת ברנר 60948 ​מרים ישראל מרכזיה: 08-9399999 ​;טל' רכז: 08-9399970 ;פקס: 08-9399970​ דואר אלקטרוני
50.​בת ים ​עירייה​אגף הרווחה נגבה 13 בת ים ת.ד 10 59506 ​חיים קדוש מרכזיה: 03-5558555 ​;טל' רכז: 03-5556176 ​;פקס: 03-5556105 ​ דואר אלקטרוני
51.​ג'סר א-זרקאמ.מ​37858​פאדי עמאשה מרכזיה: 04-6361198 ​;טל' רכז: 058-4254739;פקס: 04-6329102 ​​ דואר אלקטרוני
52.​ג'דידה מכרמ.מ​ת.ד 879, 25105​   מרכזיה: 04-9964094 ​;טל' רכז: ;פקס: 04-9964370 ​​  
54.​ג'לג'וליהמ.מ​דואר ג'לג'וליה 45850 ​ויסאם שתיווי ​ מרכזיה: 03-9396499 ​;טל' רכז: 050-2914058 ​;פקס: 03-9396069​​ דואר אלקטרוני
55.​גבעת זאב ​מ.מ​המכבים 44, 90917​דודו זקן מרכזיה: 02-5360100 ​;טל' רכז: 053-8450707 ​;פקס: 02-5362477 ​ דואר אלקטרוני
56.​גבעת שמואל​עירייה​בן גוריון 24, 51905 ​אינג' אדוארד זירקייב​ מרכזיה: 03-5319222 ​;טל' רכז: 03-7266847 ​;פקס: 03-5328523 ​ דואר אלקטרוני
57.​גבעתיים ​עירייה​רח' המעורר 11 גבעתייםדורון שרבני​מרכזיה: 03-5722436 טל רכז: 03-7314049 דואר אלקטרוני
58.​גדרה​מ.מ​פינס 4, 70700​אמיר פישמןמרכזיה: 08-8593555 ​;טל' רכז: 08-8595424 ;פקס: 08-8597914​ דואר אלקטרוני
59.​גדרות ​מ.א​דואר עשרת 76858 ​לאוניד פוסטרילק​ מרכזיה: 08-8592950 ​;טל' רכז: 08-8549122​;פקס: 08-8549110​ דואר אלקטרוני
60.​גולן​מ.א​ת.ד 13 קצרין רמת הגולן 12400​עטרה רבימרכזיה: 04-6969701 ​;טל' רכז: 052-3993284 ;פקס: 04-6961911​ דואר אלקטרוני
61.​גוש חלבמ.מ​ד.נ מרום הגליל ת.ד 7, 13872 ​סאמר סעד מרכזיה: 04-6989980 ​;טל' רכז: 050-7364639​;פקס: 04-6980401​​ דואר אלקטרוני
62.​גוש עציון ​מ.א​ד"נ צפון יהודה, 90433​יגיל הורוביץ​ מרכזיה: 02-9939933 ​;טל' רכז: 02-9939956​;פקס: 02-9932169​ דואר אלקטרוני
63.​גזר​מ.א​בית חשמונאי ד.נ שמשון 99789 ​ענבר מוסרי מרכזיה: 08-9274040 ​;טל' רכז: 052-3225888​;פקס: 08-9255594 דואר אלקטרוני
64.​גלבוע ​מ.א​ד"נ הגלבוע 18120 ​יעל כ. טוב​ מרכזיה: 04-6533258 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6532813​ דואר אלקטרוני
65.​גליל עליון​מ.א​ת.ד 90000 ראש פינה 12100 ​אלכסנדר קפלונובמרכזיה: 04-6816611 ​;טל' רכז: 054-4346465​;פקס: 04-6816316 ​ דואר אלקטרוני
66.​גליל תחתוןמ.א​ד"נ הגליל התחתון 14101​יוסי ברששת ​ מרכזיה: 04-6628200​;טל' רכז: 053-7722616;פקס: 04-6628212 ​ דואר אלקטרוני
67.​גן יבנה ​מ.מ​רח' הרצל 1, גן-יבנה 70800​עזי רוזן מרכזיה: 08-8545600 ​;טל' רכז: 08-8545659 ;פקס: 08-8545632 ​  
68.​גן רווה ​מ.א​עיינות 70490 ​דודי הררי ​ מרכזיה: 08-9408230​;טל' רכז: 08-9408230 ​;פקס: 08-9408241 ​ דואר אלקטרוני
69.​גני תקווה​מ.מ​רח' הגליל 48, 55900 ​אורן הלוי ​ מרכזיה: 03-5310888 ​;טל' רכז: 03-5310862​;פקס: 03-5310852​ דואר אלקטרוני
70.​דאליית אל כרמלמ.מ.​דאליית אל כרמל 30056 ​אומיימה אבו אלזלף​ מרכזיה: 04-8301900;טל' רכז: 050-2791254​;פקס: 04-8394301 ​​ דואר אלקטרוני
71.​דבוריה​מ.מ​ת.ד. 5 דבוריה 16910​אחמד אבו סעיד​ מרכזיה: 04-6701222/344 ​;טל' רכז: 052-7432386 ;פקס: 04-6702307 ​ דואר אלקטרוני
72.​דימונה ​עירייה​86000​משה כהן מרכזיה: 08-6563100​;טל' רכז: 08-6563167​;פקס: 08-6563231 ​ דואר אלקטרוני
73.​דיר חנא ​מ.מ​ת.ד 18224 ​דיר חנא 24973מוחמד אבו אלחוף מרכזיה: 04-6782039 ​;טל' רכז: 052-5836072;פקס: ​ דואר אלקטרוני
74.​דרום השרון​מ.א​ת.ד 500 נווה ירק 49945​עודד לובוביץ מרכזיה: 03-9000500 ​;טל' רכז: 03-9000646 ​;פקס: 03-9000569​ דואר אלקטרוני
75.​הוד השרון ​עירייה​רח' בני ברית 7 45100​דנה בן חייםמרכזיה: ​09-7759595;טל' רכז: 09-7759663 ​;פקס: 09-7759660​ דואר אלקטרוני
76.​הר אדר​מ.מ​ד.נ צפון יהודה 90836 ​יאיר פישרמרכזיה: 02-5344710 ​;טל' רכז: 054-3244050 ​;פקס: 02-5700127​ דואר אלקטרוני
77.​הר חברוןמ.א​ד.נ הר חברון עתינאל 90406​​​חני שפירא מרכזיה: 02-9969111​;טל' רכז: ​052-8990214;פקס: ​ דואר אלקטרוני
78.​הרצליהעירייה​רח' הנדיב 2 46485 ​קרן טלקר​ מרכזיה: 09-9591600 ​;טל' רכז: 09-9591669 ​;פקס: 09-9564476​ דואר אלקטרוני
79.​זבולון ​מ.א​מועצה אזורית זבולון דאר כפר המכבי 30030 ​לימור לוימרכזיה: 04-8478111​;טל' רכז: 04-8478179;פקס: 04-8478151 ​ דואר אלקטרוני
80.​זיכרון יעקב​מ.מ​דני ביתן- מזכיר 30950​איילה ממן מרכזיה: 04-6297100 ​;טל' רכז: 04-6297181 ;פקס: 04-6392332​ דואר אלקטרוני
82.​חבל אילות ​מ.א​ד.נ אילות 888220 ​יעקב מנשה ​ מרכזיה: 08-6355888 ​;טל' רכז: ​;פקס: 08-6355800 ​ דואר אלקטרוני
83.​חבל יבנהמ.א​ד.נ אבטח 79860 ​​מירי רפאלי ​מרכזיה: 08-8622111 ​;טל' רכז: 08-8622116​;פקס: 08-8524343​ דואר אלקטרוני
84.​חבל מודיעין​מ.א​מרכז שוהם ד.נ רמלה 73100 ​שרית ארנפלד​ מרכזיה: 03-9722888​;טל' רכז: 039722861-8​;פקס: 03-9722854 ​ דואר אלקטרוני
86.​חדרהעירייה​עיריית חדרה ת.ד 16 חדרה מיקוד 38100​​סיגל הרשקוביץמרכזיה: 04-6303229 ​;טלפון רכז: 04-6303744 ;פקס: 04-6303231 דואר אלקטרוני
87.​חולון​עירייה ​ת.ד. 1, 58373 ​סיגלית נבון ורוןמרכזיה: 03-5027222​;טל' רכז: 03-5027402 ​;פקס: 03-5018838 ​ דואר אלקטרוני
88.​חוף אשקלוןמ.א​ת.ד. 90000, 78100 ​מאיר ירימי מרכזיה: 08-6775555 ​;טל' רכז: ​050-6671735 ​;פקס: 08-6727304 ​​ דואר אלקטרוני
89.​חוף הכרמל ​מ.א​מועצה אזורית חוף הכרמל 30860​אסף בן הרוש​ מרכזיה: 04-8136200 ​;טל' רכז: 04-8136290​;פקס: 04-8136295​ דואר אלקטרוני
90.​חוף השרון​מ.א​שפיים, דואר שפיים 60990 ​רעות חזןמרכזיה: 09-9596500​ ​;טל' רכז: 09-9596537 ;פקס: 09-9583791​ דואר אלקטרוני
91.​חורהמ.מ​ת.ד. 1, 85730​​​צביקה גרינברג מרכזיה: 08-6510991 ​;טל' רכז: ​052-5412859;פקס: ​ דואר אלקטרוני
92.​חורפיש ​מ.מ​ת.ד. 1, 25155 ​עפו עאמר מרכזיה: 04-9076900 ;טל' רכז: 054-5979393​;פקס: 04-9997527 ​ דואר אלקטרוני
93.​חיפה ​עירייה​ת.ד. 4811 31047 ​אד' עידית ערמון​ קמחימרכזיה: 04-8356356;טל' רכז: 04-8355731;פקס: 04-8356213 ​ דואר אלקטרוני
94.​חצור הגלילית​מ.מ​ת.ד 40, 10300 ​נועם אופנהיים מרכזיה: 04-6916900​;טל' רכז: 04-6935754 ​;פקס: 04-6935760 ​ דואר אלקטרוני
95.​טבריהעירייה​עיריית טבריה, רח' פיק"א 36 טבריה 14105 ​אשר קלמי​ מרכזיה: 04-6739555 ​;טל' רכז: 04-6725314 ​;פקס: 04-6739527​ דואר אלקטרוני
96.​טובה זנגריה​מ.מ​ת.ד 1, 12310 ​איאד סולימאן​ מרכזיה: 04-9008500 ​;טל' רכז: 04-9008526 ​;פקס: 04-6937305 ​ דואר אלקטרוני
97.​טורעאן ​מ.מ​ת.ד 49, 16950​זיאד חדאד ​ מרכזיה: 04-6414000 ​;טל' רכז: 04-6414000 ​;פקס: 04-6414016 ​ דואר אלקטרוני
98.​טייבה​עירייהת.ד 1, 40400 ​מירווט עוידה מרכזיה: 09-7992590;טל' רכז: 052-8480251;פקס: 09-7993399​​ דואר אלקטרוני
99.​טירהעירייה​טירה המשולש 44915​נאסר בסאם מרכזיה: 09-7751414 ​;טל' רכז: 050-4255961;פקס: 09-7938792​​ דואר אלקטרוני
100.​טירת הכרמל ​עירייה​מהנדס עיריית טירת הכרמל, ת.ד 49 טירת הכרמל 30200​גיא גולדמן מרכזיה: 04-8547000​;טל' רכז: טל' רכז: 050-8727327;פקס: 04-8572801 ​ דואר אלקטרוני
101.​יאנוח ג'ת ​מ.מ​כפר יאנוח 25145​מפלח ברכאת ​ מרכזיה: 04-9979072​;טל' רכז: 04-9979072​;פקס: 04-9972542 ​ דואר אלקטרוני
102.​יבנאלמ.מ​15225​דיצה צעירי​ מרכזיה: 04-6708344​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6650059 ​ דואר אלקטרוני
103.​יבנה​עירייה​ת.ד. 3, 70650​יוסף בורטניקמרכזיה: 08-9433331; טל' רכז: 054-9789167​; פקס: ​ דואר אלקטרוני
104.​יהוד-נוה מונסון ​עירייה​מרבד הקסמים 6, 56100 ​   מרכזיה: 03-5391212 ​;טל' רכז: ;פקס: 03-5364910 ​  
105.​יואב​מ.א​ד.נ שקמים 79835 ​אייל במני מרכזיה: 08-8500777 ​;טל' רכז: 050-7342866 ​;פקס: 08-8500780 ​ דואר אלקטרוני
106.​יסוד המעלה ​מ.מ​ד.נ גליל עליון 12105 ​יש 17 עובדים בלבד​ מרכזיה: 04-6937506 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6934390​  
107.​יפיעמ.מ​16955​חוסין פאיד מרכזיה: 04-6557555​; טל' רכז: 04-6557521; פקס: 04-6559384דואר אלקטרוני
108.​יקנעם עילית​עירייה​ת.ד. 1, 20692 ​אורנה יחזקאל ​ מרכזיה: 04-9596000​;טל' רכז: 04-9596031 ​;פקס: 04-9596059​ דואר אלקטרוני
109.​ירוחםמ.מ​ת.ד. 1, 80500 ​שלי סוויסה מרכזיה: 08-6598222;טל' רכז: 08-6598247 ​;פקס: 08-6598206​ דואר אלקטרוני
110.​ירושליםעירייה​91007 ​רות חטבימרכזיה: 02-6297777;טל' רכז: 02-6297190 ;פקס: ​ דואר אלקטרוני
111.​ירכאמ.מ​ת.ד. 1, 24967​פואד אבו אל רישמרכזיה: 04-9568111 ​;טל' רכז: 050-3779410;פקס: 04-6980401​​ דואר אלקטרוני
112.​כאבולמ.מ​ת.ד 1, 24963 ​חסן שולי​ מרכזיה: 04-9947971 ​;טל' רכז: 04-8458106 ​;פקס: 04-9941886 ​ דואר אלקטרוני
113.​כאוכבמ.מ​ת.ד. 316, 20185 ​   מרכזיה: 04-9999095​;טל' רכז: ;פקס: 04-9998406 ​  
114.​כוכב יאיר​מ.מ​ת"ד 100, 44864 ​מריו גלזר​ מרכזיה: 09-7640200 ​;טל' רכז: 054-2122866 ;פקס: 09-7640222 ​ דואר אלקטרוני
115.​כסיפה ​מ.מ​ת.ד 6421 ב"ש 84162 ​מוחמד אבו רביעה מרכזיה: 08-9972710 ​;טל' רכז: 08-9972725 ​;פקס: 08-9972731 ​ דואר אלקטרוני
116.​כסרא סמיעמ.מ​ת.ד. 396, כסרא 20138​נהאד ח'טיבמרכזיה: 04-9872420 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-9873483​​ דואר אלקטרוני
117.​כעביה טבאשמ.מ​ת"ד 263, 30925 ​​ג'ודאת שלאבנהמרכזיה: 04-9536131 ​;טל' רכז: 050-5440188​;פקס: 04-9533849​​  
118.​כפר בראמ.מ​ת.ד. 700, 45863​עובדים במועצה 13 איש​ מרכזיה: 03-9389173 ​;טל' רכז: ​;פקס: ​  
119.​כפר ורדיםמ.מ​ת.ד. 501 כפר ורדים 25147 ​שי קלונימוסמרכזיה: 04-9977142 ​;טל' רכז: 04-9977142 ​;פקס: 04-9979131​​ דואר אלקטרוני
120.​כפר יאסיףמ.מ​ת.ד 994, כפר יאסיף 24908 ​תומא והיבמרכזיה: 04-9569800​;טל' רכז: 04-9569800​;פקס: 04-9961801​​​ דואר אלקטרוני
121.​כפר יונהמ.מ​שרת 1, 40300​שלהבת אורגנימרכזיה: 09-8971111 ​;טל' רכז: 054-5838669;פקס: 09-8971139 ​ דואר אלקטרוני
122.​כפר כנאמ.מ​16930 ​ווירא סוטי ​ מרכזיה: 04-6517741 ​;טל' רכז: 04-6412504​​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
123.​כפר מנדא ​מ.מ​ת.ד. 1089, 17907​מוסטפא עראבי​ מרכזיה: 04-9864710 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-9863053​ דואר אלקטרוני
124.​כפר סבאעירייה​וייצמן 135, 44100 ​עדי אבירם​ מרכזיה: 09-7649111 ​;טל' רכז: 09-7699168​;פקס: 09-7649277 ​ דואר אלקטרוני
125.​כפר קאסם ​מ.מ​49940   מרכזיה: 03-9370548 ​;טל' רכז: 03-9370548 ​;פקס: 03-9071750 ​  
126.​כפר קמא ​מ.מ​ת.ד 403, 15235 ​לאפי חאלד ​ מרכזיה: 04-6760772/5​;טל' רכז: 04-6760772/5​;פקס: 04-6769595 ​ דואר אלקטרוני
127.​כפר קרעמ.מ​ת.ד 1, 30075 ​עסלי סופיאן​ מרכזיה: 04-6356730​;טל' רכז: 074-7558634​;פקס: 04-6352673 ​ דואר אלקטרוני
128.​כפר שמריהומ.מ​קרן היסוד 13, 1346910 ​אורלי כהן מואסמרכזיה: 09-9506699 ​;טל' רכז: ​052-3597664​;פקס: 09-9505385​​ דואר אלקטרוני
129.​כפר תבורמ.מ​ת.ד. 318, 15241 ​מוטי ויסלדר​ מרכזיה: 04-6769991 ​;טל' רכז: 04-6769991​;פקס: 04-6766732 ​ דואר אלקטרוני
130.​כרמיאלעירייה​מינהל הנדסה עיריית כרמיאל, קק"ל 100 כרמיאל, ת.ד 660, 20100​זאב גולדברג ​ מרכזיה: 04-9085555 ​;טל' רכז: 04-9085683 ​;פקס: 04-9085679​ דואר אלקטרוני
131.​לב השרוןמ.א​צומת בני דרור, תל מונד 40600​מיטל דרורימרכזיה: 1599590222​;טל' רכז: ​073-2521599;פקס: 09-7967338​​ דואר אלקטרוני
132.​להבים ​מ.מ​ת.ד 1 להבים 85338 ​סלאבן פנוביץ' מרכזיה: 08-9554777​;טל' רכז: 08-9554784​;פקס: 08-9554774​ דואר אלקטרוני
133.​לוד ​עירייה​ת.ד 401, 71104 ​ויקטוריה רבזין מרכזיה: 08-9279999 ​;טל' רכז: 08-9279979 ​;פקס: 08-9279091 ​ דואר אלקטרוני
134.​לכיש ​מ.א​נהורה, ד"נ לכיש דרום 79340 ​נטלי גלנקין מרכזיה: 08-6871666 ​;טל' רכז: 054-5735810;פקס: 08-68490520 ​ דואר אלקטרוני
135.​לקיה ​מ.מ​ת.ד 6126 באר שבע 84160​לאוניד גלפנד​ מרכזיה: 08-6512361/70 ​;טל' רכז: ;פקס: 08-6512944​​ דואר אלקטרוני
136.​מבואות חרמוןמ.א​ת.ד 15 ראש פינה 12000 ​סימה חייט​ מרכזיה: 04-6818000 ​;טל' רכז: 050-6306524 ;פקס: 04-6818046 ​ דואר אלקטרוני
137.​מבשרת ציוןמ.מ​החוצבים 3, 90805 ​   מרכזיה: 02-5348511 ​;טל' רכז: ​;פקס: 02-5348571 ​​  
138.​מע'ארמ.מ​ת.ד 3, 14930 ​סירחן זיאדמרכזיה: 04-6786333 ​;טל' רכז: 050-4030864 ​;פקס: 04-6781038​​ דואר אלקטרוני
139.​מג'דל שמס​מ.מ​12438 ​ויסאם עוידאת מרכזיה: 04-6984298​;טל' רכז: 054-3060080;פקס: 04-6982111 ​ דואר אלקטרוני
140.​מגדל ​מ.מ​ת.ד 290, מושבי המגדל 14950​ברודסקי אנה​ מרכזיה: 04-6721486/7​;טל' רכז: 053-7459538;פקס: 04-6724343 ​ דואר אלקטרוני
141.​מגדל העמקעירייה​ת.ד 590, 10550 ​דניאל דהן מרכזיה: 04-6507777 ​;טל' רכז: 050-3545583 ;פקס: 04-6440227 ​  
142.​מגדל תפן ​מ.מ​ת.ד 68 מגדל תפן 24959​ראמי חשאן​ מרכזיה: 04-9872078​;טל' רכז: 04-9872078;פקס: 04-9872329​ דואר אלקטרוני
143.​מגידומ.א​ת.ד 90001 עפולה 18120​עידן גהוזימרכזיה: 04-9598444 ​;טל' רכז: 04-9598402 ;פקס: 04-9598400 ​ דואר אלקטרוני
144.​מגילות ים המלחמ.א​ד.נ ערבות הירדן 90666 ​אוריאל אהרונוב​מרכזיה: 02-9945000​;טל' רכז: 050-7307447 ;פקס: ​ דואר אלקטרוני
145.​מודיעין-מכבים-רעות​עירייה​התלתן 1, 71700 ​אכרם חאג' יחיה ​ מרכזיה: 08-9726000​;טל' רכז: 08-9726132 ​;פקס: 08-9721841 ​ דואר אלקטרוני
146.​מודיעין עיליתמ.מ​שער המלך 4 71919​חוי בראון מרכזיה: 08-9141200​;טל' רכז: 053-3134116 ​;פקס: 08-9745061 ​ דואר אלקטרוני
147.​מזכרת בתיה ​מ.מ​שד' אליהו 4, 76804 ​מרב מנטל מרכזיה: 08-9371111 ​;טל' רכז: 050-7431470;פקס: 08-9371119​ דואר אלקטרוני
148.​מזרעה ​מ.מ​ד.נ גליל מערבי, 25230 ​​מועתסם היבי מרכזיה: 04-9820104 ​;טל' רכז: 0525433556​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
149.​מטה אשרמ.א​ד.נ גליל מערבי 25206 ​תיקי ראובןמרכזיה: 04-9879666 ​;טל' רכז: 050-3794608;פקס: 04-9879705 ​ דואר אלקטרוני
150.​מטה בנימין​מ.א​פסגות, ד.נ מזרח בנימין 90624 ​יואב צונץ מרכזיה: 02-9977111 ​;טל' רכז: 02-9700614 ;פקס: 02-9977289 ​ דואר אלקטרוני
151.​מטה יהודה ​מ.א​מרכז אזורי הרטוב ד"נ שמשון 99700​שמעון בוסקילה​ מרכזיה: 02-9900888​;טל' רכז: 02-9917007​;פקס: 02-9900879 ​ דואר אלקטרוני
152.​מטולה​מ.מ​ת.ד 1, 10292 ​ מרכזיה: 04-6941364​;טל' רכז: 04-6941364 ​;פקס: 04-6997211 ​ דואר אלקטרוני
153.​מיתרמ.מ​ת.ד 1, 85025 ​הלה שחרמרכזיה: 08-6517415 ​;טל' רכז: 08-6684008 ;פקס: 08-6519209 ​ דואר אלקטרוני
154.​מנשהמ.א​מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר ת"ד 80 38100​שמשי כהנא​ מרכזיה: 04-6177300 ​;טל' רכז: 04-6177360 ​;פקס: 04-6177395 ​ דואר אלקטרוני
155.​מסעדהמ.מ​ריאא ח'אטב, 12435​​אדהם בטחיש מרכזיה: 04-6981480 ​;טל' רכז: 04-6981480 ​;פקס: 04-6982832​​  
156.​מעלה אדומים ​עירייה​ת.ד. 20, 98300 ​גרשון לוקאי​ מרכזיה: 02-5418888 ​;טל' רכז: 02-5418891 ​;פקס: 02-5418878​ דואר אלקטרוני
157.​מעלה אפריםמ.מ​ד.נ מזרח בנימין 90638​ מרכזיה: 02-9941223​;טל' רכז: ​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
158.​מעלה יוסף​מ.א​מרכז איזורי גרנות ד.נ גליל מערבי 22868 ​גיאורגי אסקרוב מרכזיה: 04-9105511 ​;טל' רכז: 04-9105566 ​;פקס: 04-9807496 ​ דואר אלקטרוני
159.​מעלה עירון ​מ.מ​ת"ד 2255 עפולה 18100​אגבריה חליל ​ מרכזיה: 04-6401369 ​;טל' רכז: 052-6008615 ;פקס: 04-6409034 ​ דואר אלקטרוני
160.​מעלות תרשיחא​עירייה​עיריית מעלות, רח' דוד בן גוריון 1, ת.ד 59 מעלות 24952​   מרכזיה: 04-9578880/8​;טל' רכז: ​;פקס: 04-9536737 ​  
161.​מעליאמ.מ.​25140 ​ מרכזיה: 04-9979522 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-9972590​​​​​​​  
162.​מצפה רמוןמ.מ​80650 ​דורון שטריתמרכזיה: 08-6596222 ​;טל' רכז: 050-2012043 ;פקס: 08-6596707​ דואר אלקטרוני
163.​מרום הגלילמ.א​ת.ד 90000 דואר צפת 13110​איציק אלון​ מרכזיה: 04-6919800 ​;טל' רכז: 04-6919804 ​;פקס: 04-6987734​ דואר אלקטרוני
164.​מרחביםמ.א​צומת גילת, ד.נ נגב 84100​קאיד אבו גאנםמרכזיה: 08-9929430​; דואר אלקטרוני
165.​משגב ​מ.א​מועצה אזורית משגב, ד.נ משגב 20179 ​אורית פרץמרכזיה: 04-9902311​;טל' רכז: 04-9902397 ​;פקס: 04-9902397 ​ דואר אלקטרוני
166.​משהדמ.מ​16967​   מרכזיה: 04-6412661​;טל' רכז: ;פקס: ​  
167.​נהריה ​עירייה​עיריית נהריה שד' הגעתון 19 נהריה, 78 ת.ד 22100 ​​מתי בזומניר מרכזיה: 04-9879811 ​;טל' רכז: 052-5798070 ;פקס: ​ דואר אלקטרוני
168.​נחל שורקמ.א​יד בנימין, ד"נ עמק שורק 76812 ​משה דויטשמרכזיה: 08-8634200 ​;טל' רכז: ​052-7754433 ;פקס: 08-8634276 דואר אלקטרוני
169.​נחף ​מ.מ​ת.ד 693, 20137 ​מחמד מסרי (מהנדס)​ מרכזיה: 04-9989954 ​;טל' רכז: 04-9987140 ​;פקס: 04-9985693​  
170.​נס ציונה ​עירייה​הבנים 9, 70400 ​שלמה אליהו ​ מרכזיה: 08-9383838 ​;טל' רכז: ​;פקס: 08-9403016 ​ דואר אלקטרוני
171.​נצרת​עירייה​ת.ד 31, 16100 ​   מרכזיה: 04-6459200​;טל' רכז: ;פקס: 04-6012137​  
172.​נצרת עילית ​עירייה​עיריית נצרת עילית, רח' גלבוע 16 נצרת עילית 17682 ​תמי בן חמו​ מרכזיה: 04-6478888​;טל' רכז: 04-6478909 ​;פקס: 04-6463028​ דואר אלקטרוני
173.​נשר ​עירייה​דרך השלום 20 נשר 36651​יהודה ואקנין​ מרכזיה: 04-8299200​;טל' רכז: 04-8299205 ​;פקס: 04-8212116 ​ דואר אלקטרוני
174.​נתיבות ​עירייה​ת.ד 1, 80200​אלי אדרי מרכזיה: 08-9938700 ​;טל' רכז: 054-6677234​;פקס: 08-9945827 ​ דואר אלקטרוני
175.​נתניה​עירייה​רח' הצורן 3 את חדש 42403​קלרה חן מרכזיה: 09-8603131 ​;טל' רכז: 052-6642723 ​;פקס: 09-8616883 ​ דואר אלקטרוני
176.​סאג'ורמ.מ.​המועצה המקומית סאג'ור 20130​מוסטפא סלימאן​ מרכזיה: 04-9886880 ​;טל' רכז: 04-6660030​;פקס: 04-9885032​ דואר אלקטרוני
177.​סביוןמ.מ​השקמה 8, 56513 ​אביטל קינן ​ מרכזיה: 03-7370901​;טל' רכז: 03-7370910 ​;פקס: 03-5349320 ​ דואר אלקטרוני
178.​סח'נין​עירייה​20173​​סאמר אבו ראיה מרכזיה: 04-6788888 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6788809 ​ דואר אלקטרוני
179.​ע'ג'רמ.מ​רמת הגולן 12440 ​מועצה קטנה פחות מ-25 אנשים מרכזיה: 04-6951213 ​;טל' רכז: ​;פקס: ​  
180.​עומר ​​מ.מ​ת.ד 1, 84965 ​ישראלי דניאל ​ מרכזיה: 08-6291111 ​;טל' רכז: 08-6291120 ​;פקס: 08-6291110 ​ דואר אלקטרוני
181.​עוספיהמ.מ​   בשארה מארון מרכזיה: 04-8391678​;טל' רכז: 04-8391678​;פקס: 04-8391455​ דואר אלקטרוני
182.​עילבון ​​מ.מ​ת.ד 1, 16972 ​רני סמאן ​ מרכזיה: 04-6786407​;טל' רכז: 04-6782123 ​;פקס: 04-6785550 ​ דואר אלקטרוני
183.​עילוט​מ.מ​ת.ד 1356, 16970​ מרכזיה: 04-6565115 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6564224 ​  
184.​עין מאהל ​מ.מ​16980 ​סאיב חביב אללה​ מרכזיה: 04-6466817​;טל' רכז: 04-6086800​;פקס: 04-6469532​ דואר אלקטרוני
185.​עין קיניא​מ.מ​ת.ד 123, 12432   מרכזיה: 04-6981350​;טל' רכז: ​;פקס: 04-69821368​  
186.​עכועירייה​ת.ד 2007, 24100 ​דוד פרג'וןמרכזיה: 04-9956000 ​;טל' רכז: ;פקס: 04-9956070​ דואר אלקטרוני
187.​עמנואלמ.מ​ת.ד 1, 44845 ​ מרכזיה: 09-7927111 ​;טל' רכז: ​;פקס: ​  
188.​עמק הירדן ​​​מ.א​צמח, ד"נ עמק הירדן 15132​חג'בי אמנון ​ מרכזיה: 04-6757615​;טל' רכז: 04-6757633 ​;פקס: 04-6757635​ דואר אלקטרוני
189.​עמק המעיינות​מ.א​ד.נ. עמק בית שאן 11710​מייק ארליך​מרכזיה: 04-6065851 ​;טל' רכז: 050-8290360 ;פקס: 04-6581817 ​ דואר אלקטרוני
190.​עמק חפר​מ.א​דואר מדרשת רופין 40250​יניב שימרכזיה: 09-8981666 ​;טל' רכז: 09-8981674​ דואר אלקטרוני
191.​עמק יזרעאל​מ.א​ת.ד 90000 עפולה 18120 ​משה נחימוב מרכזיה: 04-6520111 ​;טל' רכז: 04-6520049​;פקס: 04-6520145​ דואר אלקטרוני
192.​שדות דן (עמק לוד לשעבר)מ.א​ת"ד 15 כפר חב"ד 72915​שי אורן​מרכזיה: 073-2230600 ​;טל' רכז: 073-2230669 ​;פקס: 03-9604372 ​ דואר אלקטרוני
193.​עפולה ​עירייה​אגף רווחה עיריית עפולה ת.ד 2701 מיקוד 18390 ​שרית יאסו​ מרכזיה: 04-6520378 ​;טל' רכז: 04-6520344 ​;פקס: 04-6520422 ​ דואר אלקטרוני
194.​עראבה ​מ.מ​ת.ד 10, 24945 ​מוחמד דאווד מרכזיה: 04-6744208​;טל' רכז: ​​052-6501813;פקס: 04-6744616 ​ דואר אלקטרוני
195.​ערבה תיכונה ​מ.א​מרכז ספיר, ד"נ ערבה 86825 ​גדי גוהר ​ מרכזיה: 08-6592201​;טל' רכז: 052-4260084 ;פקס: 08-6581487 ​ דואר אלקטרוני
196.​ערד ​עירייה​ת.ד 100, 89100 ​אינג' מוטי קורוב ​ מרכזיה: 08-9951666 ​;טל' רכז: 08-9951620 ​;פקס: 08-9951751​ דואר אלקטרוני
197.​ערערה ​מ.מ​ערערה 30026 ​פתחי מרזוק ​ מרכזיה: 04-6351644 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-6352595 ​  
198.​ערערה בנגב ​מ.מ​ת.ד 6192 באר שבע 84911 ​ מרכזיה: 08-9959110 ​;טל' רכז: ​;פקס: ​  
199.​פסוטה ​מ.מ​ת.ד 1, 25170​איימן פרנסיס מרכזיה: 04-9870228 ​;טל' רכז: 052-5553210;פקס: 04-9870304 ​ דואר אלקטרוני
200.​פקיעיןמ.מ​ג'מילה הרצל 24914 ​כמאל עאמר מרכזיה: 04-6885420​;טל' רכז: 050-2489537;פקס: 04-6885453​ דואר אלקטרוני
201.​פרדיסמ.מ​ת.ד. 167, 30898 ​   מרכזיה: 04-6399025 ​;טל' רכז: ;פקס: 04-6390655 ​  
202.​פרדס חנה כרכורמ.מ​ת.ד. 1022, 37000 ​שטיין פבל מרכזיה: 04-6279903​;טל' רכז: 057-7375005;פקס: ​ דואר אלקטרוני
203.​פרדסיהמ.מ​ת.ד 202, 42815​בני כרמי​ מרכזיה: 09-8945551 ​;טל' רכז: 09-8945426 ​;פקס: 09-8988354 ​ דואר אלקטרוני
204.​פתח תקווה​​​​​עירייה​העליה השניה 1, 49100​איגור מרכזיה: 03-9052200 ​;טל' רכז: 03-9052105​​;פקס: 03-9052616 ​ דואר אלקטרוני
205.​צפתעירייה​ת.ד 227, 13010 ​   מרכזיה: 04-6927474 ​;טל' רכז: ;פקס: 04-6972445/9​  
206.​קדומים ​מ.מ​ד.נ צפון השומרון 44856 ​ מרכזיה: 09-7921221​;טל' רכז: ​;פקס: ​  
207.​קדימה - צורןמ.מ​הרצל 1, 60920 ​חגי לוי​ מרכזיה: 09-8902900 ​;טל' רכז: 054-8081882​;פקס: 09-8902929  
208.​קלנסואהעירייה​42837 ​ מרכזיה: 09-8780388;טל' רכז: ​;פקס: 09-8781202​  
209.​חרישמ.מ​גפן 78, חרישרותם אמירי מרכזיה: ​;טל' רכז: ;פקס: דואר אלקטרוני
210.​קצריןמ.מ​ת.ד 28 קצרין רמת הגולן למהנדס המועצה 12900 ​הילה שיניוק לפשיץ ​ מרכזיה: 04-6969696 ​;טל' רכז: 04-6969677 ​;פקס: 04-6964272​ דואר אלקטרוני
211.​קרית אונועירייה​הנשיא 54, 55570 ​אפרת מועלם​ מרכזיה: 03-5311111​;טל' רכז: 03-5311161 ​;פקס: 03-5311214​ דואר אלקטרוני
212.​קרית ארבע-חברוןמ.מ​ת.ד 15, 90100 ​יעקב בן שבת ​ מרכזיה: 02-9969505 ​;טל' רכז: 02-9969512 ​;פקס: 02-9964277​ דואר אלקטרוני
213.​קרית אתאעירייה​משרד מהנדס העיר, כיכר העירייה עיריית אתא, ת.ד 1 28000​זיווה בן חמו ​ מרכזיה: 04-8478478 ​;טל' רכז: 04-8478430 ​;פקס: 04-8449383​ דואר אלקטרוני
214.​קרית ביאליקעירייה​עיריית קריית ביאליק, שדרות ירושלים 16 ת.ד. 110 27000 ​שמחה בר​ מרכזיה: 04-8780878 ​;טל' רכז: ​;פקס: 04-8708189 ​  
215.​קרית גתעירייה​כיכר פז 1 28000 ​בני פיינשטיין ​ מרכזיה: 08-6601239​;טל' רכז: 08-6883381​;פקס: 08-6810741​ דואר אלקטרוני
216.​קרית טבעוןמ.מ​המועצה המקומית קריית טבעון, כיכר בן גוריון , ת.ד 1060, קריית טבעון 36000 ​אנטולי מדווינסקי מרכזיה: 04-9539292 ​;טל' רכז: 04-9539258 ​;פקס: 04-9931496 ​ דואר אלקטרוני
217.​קרית ים​​​​​​​​​​​עירייה​ת.ד 660, 29000 ​דודו מאיר מרכזיה: 04-8789700 ​;טל' רכז: 054-5632172 ​;פקס: 04-8760564 ​ דואר אלקטרוני
218.​קריית יעריםמ.מ​ת.ד 101 ד.נ. הרי יהודה, 90840 ​רבקה פייטלסוןמרכזיה: 02-5332735 ​;טל' רכז: ​02-5410012 ;פקס: 02-5410001 דואר אלקטרוני
219.​קרית מוצקיןעירייה​ת.ד 14, 26311​אשר אבומרכזיה: 04-8780222 ​;טלפון: 048780145 דואר אלקטרוני
220.​קרית מלאכיעירייה​עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 1, קריית מלאכי 83100​סמי וקניןמרכזיה: 08-8500800​; טל' רכז: 050-4049136; פקס: ​ דואר אלקטרוני
221קרית עקרון ​מ.מ​הרצל 44, 70500 ​עזרא ימינימרכזיה: 08-9411075 ​;טל' רכז: 054-3311124 ​;פקס: 08-9419966 ​ דואר אלקטרוני
222.​קרית שמונה​​​עירייה​ת.ד 1001, עיריית קרית שמונה, קרית שמונה 10200 ​ראובן סולטני ​ מרכזיה: 04-6908444 ​;טל' רכז: 04-6908432​;פקס: 04-6908521 ​ דואר אלקטרוני
223.​קרני שומרוןמ.מ​שדרות רחבעם 1, קרני שומרון 44855 ​סטיב בלומברג​ מרכזיה: 09-7940333​;טל' רכז: 052-8905942;פקס: 03-5315280 דואר אלקטרוני
224.​ראמהמ.מ​ת.ד 2, 30055 ​​כמאל אבו חלו מרכזיה: 04-9888065 ​;טל' רכז: 054-3067894​;פקס: 04-9905610​ דואר אלקטרוני
225.​ראש העיןעירייה​40850​יחיאל ווהב מרכזיה: 03-9007272​;טל' רכז: 054-4940025;פקס: 03-9008814​ דואר אלקטרוני
226.​ראש פינהמ.מ​ת.ד 4, 12000 ​ציון אילוז​ מרכזיה: 04-6808600​;טל' רכז: ;פקס: 04-6808613​​ דואר אלקטרוני
227.​ראשון לציוןעירייה​הכרמל 20, 75264 ​איילה ורון ​ מרכזיה: 03-9547155 ​;טל' רכז: 03-9547567 ​;פקס: 03-9547180 ​ דואר אלקטרוני
228.​רהט​​​​​עירייה​ת.ד 8, 85357 ​   מרכזיה: 08-9914811 ​;טל' רכז: ;פקס: 08-9919743 ​  
229.​רחובותעירייה​ת.ד 1111, 76442 ​ניסים מחבוש​ מרכזיה: 08-9392222 ​;טל' רכז: 08-9392305​;פקס: 08-9392301​ דואר אלקטרוני
230.​ריינהמ.מ​מועצה מקומית, 16940​חאלד מגרארבהמרכזיה: 04-6015003 ​;טל' רכז: 050-6973860 ;פקס: 04-6555610​ דואר אלקטרוני
231.​רכסים ​מ.מ​20495​ציון יוסף​ מרכזיה: 04-8308401​;טל' רכז: 04-8308420​;פקס: 04-48308444​ דואר אלקטרוני
232.​רמלה​עירייה ​ת.ד 1, 72100 ​הרצל טובלי ​ מרכזיה: 08-9771777 ​;טל' רכז: 08-9771574​;פקס: 08-9771574​ דואר אלקטרוני
233.​רמת גןעירייה​ביאליק 35, 52100 ​שאול לניאדו ​ מרכזיה: 03-6753555 ​;טל' רכז: 03-6753712​;פקס: 03-6753327 ​ דואר אלקטרוני
234.​רמת השרוןעירייה​ביאליק 41, 47206​חנה יסעור ​ מרכזיה: 03-5483888 ​;טל' רכז: 053-4564316 ;פקס: 03-5401784 ​ דואר אלקטרוני
235.​נאות חובבמ.מ​ת.ד 360 באר שבע 84102 ​אירית בנדו​ מרכזיה: 08-6543110 ​;טל' רכז: 050-7337740 ;פקס: 08-6543130​ דואר אלקטרוני
236.​רמת ישימ.מ​ת.ד 667, 30095 ​אסנת שוורצמן מרכזיה: 04-9831616​;טל' רכז: ;פקס: 08-9835679 ​ דואר אלקטרוני
237.​רמת נגב ​מ.א​ד.נ חלוצה 85515 ​ברני רוזנפלד מרכזיה: 08-6564111 ​;טל' רכז: 08-6564106​;פקס: 08-6564167 דואר אלקטרוני
238.​רעננה​עירייה​ת.ד 24, 43100​דרור עמיתמרכזיה: 09-7622100​;טל' רכז: 053-3349380;פקס: 09-7610764​ דואר אלקטרוני
239.​שאג'ורעירייה​ת.ד. 513, בענה 20189 ​​מרואן ג'ריףמרכזיה: 04-9582692 ​;טל' רכז: 050-8590655 ​;פקס: 08-6564106 ​ דואר אלקטרוני
240.​שבלי אום אלע'נםמ.מ​ת.ד 266, 16805 ​פאתק שבלי ​ מרכזיה: 04-6765644 ​;טל' רכז: 050-7403690 ;פקס: 04-9888522​ דואר אלקטרוני
241.​שגב שלוםמ.מ​ת.ד 804 באר שבע 84106 ​סמי אל חממדה מרכזיה: 08-6287733 ​;טל' רכז: 050-6928061 ;פקס: 08-6287742 ​ דואר אלקטרוני
242.​שדות נגב (עזתה)מ.א​ד.נ נגב 85200 ​חגי חורי מרכזיה: 08-9938933 ​;טל' רכז: 08-9938959​;פקס: 08-9938960 ​ דואר אלקטרוני
243.​שדרותעירייה​כיכר הנשיא 80100 ​יוסף נעמתמרכזיה: 08-6620222 ​;טל' רכז: טל' רכז: ​ ​;פקס: ​ דואר אלקטרוני
244.​שוהםמ.מ​גאולה בוקובזה 73142 ​דורון נדבמרכזיה: 03-9723000 ​;טל' רכז: 053-6261022;פקס: 03-9773661 ​ דואר אלקטרוני
245.​שומרוןמ.א​ת.ד 1 א.ת ברקן 44820​שי קופלר​ מרכזיה: 03-9066400 ​;טל' רכז: 053-5460388;פקס: 03-9061133 ​ דואר אלקטרוני
246.​שלומימ.מ​ת.ד. 1 22832 ​טל חמימרכזיה: 04-9808161​;טל' רכז: 050-7319333;פקס: 04-9809536 ​ דואר אלקטרוני
247.​שעבמ.מ20165 ​אינג' ג'אלב סעד אלדין​ מרכזיה: 04-9883437 ​​;טל' רכז: 04-9883437 ​;פקס: 04-9883439​ דואר אלקטרוני
248.​שער הנגבמ.א​ד"נ חוף אשקלון 78100 ​דוד רוטנברג מרכזיה: 08-6806218 ​;טל' רכז: 054-5278652 ​;פקס: 08-6806226 ​ דואר אלקטרוני
249.​שפירמ.א​דואר מרכז שפירא ​מתי כהן מרכזיה: 08-8508922 ​;טל' רכז: 08-8508930 ​;פקס: 08-8508913​ דואר אלקטרוני
250.​שפרעםעירייה​ת.ד. 3, 20200 ​ח'אלד גואמיס (הנדסאי בניין)​מרכזיה: 04-9059111 ​;טל' רכז: 052-6009719;פקס: 04-9059117 ​ דואר אלקטרוני
251.​תל אביב-יפו ​עירייה​אבן גבירול 69, 64162​אבי פרץמרכזיה: 03-5218888 ​;טל' רכז: 053-2503883 דואר אלקטרוני
252.​תל מונד​מ.מ​הדקל 54, 40600​דינה וולדמן ​ מרכזיה: 09-7774100 ​;טל' רכז: 052-9515522;פקס: 09-7774126 ​ דואר אלקטרוני
253.​תל שבע ​מ.מ​ת.ד. 3 84950​​אלחורטי עזאם​ מרכזיה: 08-6293906​;טל' רכז: 052-2706384;פקס: 08-6467001​  
254.​תמר​מ.א​ד.נ ים המלח 86910 ​קובי אזולאי מרכזיה: 08-6688888; טל' רכז: 08-6688870; פקס: 08-6688953 דואר אלקטרוני
255.​טמרה​עירייה​ת.ד. 63 תמרה 24930 ​ג'אד דיאב ​ מרכזיה: 04-9946526 ​;טל' רכז: 04-9948228​;פקס: 04-9945584​  
175.נתניהעירייהרח' הצורן 3, אזור תעשייה חדש, נתניה 42403​יעל כרמוןמרכזיה: 09-8603131 ​;טל' רכז: 09-8603393 ;פקס: 09-8616883דואר אלקטרוני