הוועדה המייעצת

 
לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וועדה מייעצת, המכהנת על פי חוק.

אודות הוועדה המייעצת

בוועדה המייעצת 18 חברים, והיא פועלת מכוח סעיף 26 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מתייעץ עמה בעניינים הנוגעים לתפקידי הנציבות.
חברי הוועדה מתמנים בידי שרי המשפטים והרווחה. ביניהם אנשים עם מוגבלויות שונות, נציגי ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם, מומחים בתחומי פעולתה של הנציבות, משפטנים ונציגי ציבור.

הוועדה הנוכחית מונתה בדצמבר 2016  ותכהן שלוש שנים עד דצמבר 2019.

חברי הוועדה המייעצת הנוכחית

  

​# שם חבר הוועדה​
1. יו"ר הוועדה - אודל-יה פיטוסי
2. מ"מ יו"ר - דיויד הריס
3.​ עמית אונגר
4.​ עמיר ביראני
5.​ אברהם בלאו
6.​ אילנה בניש
7.​ ג'ין גודס
8.​ דודו חפצדי
9.​ יותם טולוב
10.​ שאול יהלום​
11.​ דורון לוי​
12.​ רויטל לן-כהן​
13. שגית מור​
14.​ עליזה ערבה​
15. רוני רועי-רוטלר​
16. תמר קרישפין​
17.​ הנא שלאעטה​
18.​ גיא שמחי​
 

למידע נוסף

 _______________________________

עודכן לאחרונה 1 בינואר 2017