אודות הנציבות

 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא יחידה במשרד המשפטים אשר פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

דו"ח נציבות השוויון לשנת 2017 מראה, כי בישראל חיים כמיליון ו-400 אלף אנשים עם מוגבלות. מתוכם, מעל 450 אלף בוגרים הם אנשים עם מוגבלות חמורה. לא אחת הם מופלים בשל מוגבלותם.

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 נחקק במטרה להביא לצמצומו של הפער, הקיים בין מציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות לבין עקרונות השוויון וכבוד האדם. מכוח אותו חוק הוקמה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, באוגוסט 2000. הנציבות ממונה על יישום חוק זה וחוקים אחרים הקשורים לאנשים עם מוגבלות.

 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות, 2006 אושררה על ידי מדינת ישראל בספטמבר 2012. האמנה קובעת רף שעל המדינה לשאוף אליה בקידום השוויון והשתתפות החברתית של אנשים עם מוגבלות. על הנציבות הוטל להטמיע את האמנה ולפקח על יישומה. לנציבות תפקידים שונים לפי האמנה. 

 

הנציבות אוכפת את תקנות הנגישות – הנציבות מפעילה מערך פיקוח מקצועי בפרישה ארצית בתחומי נגישות השירות ונגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס). המפקחים יוצאים לשטח ובודקים את מצב ההנגשה בפועל בתחומים שונים, על פי קריטריונים מקצועיים, ופונים לחייבים לתיקון הליקויים. ננקטים הליכים משפטיים לפי הצורך.

 

הנציבות פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית, כאזרחים שווי זכויות וחובות במגוון תחומי החיים. ביניהם, תעסוקה, דיור, חינוך, כשרות משפטית ואפוטרופסות, בטחון סוציאלי, וכן תרבות ופנאי. לשם השגת מטרות אלו, הנציבות יוצרת שיתופי פעולה עם גורמים רלוונטיים בכל המגזרים - בממשלה, ברשויות המקומיות, במגזר הפרטי ובמגזר השלישי.

 

הנציבות פועלת לקידום מדיניות, הנוגעת לזכויות אנשים עם מוגבלות, וכן נותנת מענה ליחידים. זאת באמצעות ייעוץ מקצועי, מענה משפטי לפניות ציבור, פיקוח, הגשת כתבי אישום ותובענות אזרחיות, קידום וייזום חקיקה, ניטור האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות והטמעתה, ארגון כנסים וימי עיון, הפצה ועריכה של חומרי הסברה וספרים, איסוף נתונים ומידע ועוד.

 

בראש הנציבות עומד נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מר אברמי טורם.

 

הנציבות כוללת שלוש יחידות מרכזיות: נגישות, לשכה משפטית ושילוב בקהילה. מטה הנציבות נמצא בירושלים, ולנציבות שלושה מחוזות, מחוז תל-אביב והמרכז, מחוז חיפה והצפון, ומחוז ירושלים והדרום. הנציבות מונה כיום 30 עובדים ועובדות. ליד הנציבות פועלת ועדה מייעצת המורכבת מנציגי ארגונים, מומחים, משפטנים ונציגי ציבור. רוב החברים בוועדה המייעצת הינם אנשים עם מוגבלות.

 

ניתן לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים, וכן בכל סוגיה או הצעה לקידום אנשים עם מוגבלות.

 

 

________________________________________________

עודכן 13 באפריל 2016