דבר הנציב

 
דבר נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם

אנשים עם מוגבלות מהווים כ-20% מכלל האוכלוסייה. הם חלק בלתי נפרד מאיתנו ויכולים להיות כל אחד ואחת מאיתנו וממשפחתנו. אולם, לא פעם כולנו נתקלים בסביבה לא נגישה, או מפלה, כזו שאינה מקבלת את זכותם הבסיסית והטבעית להיות חלק אינטגרלי ממנה - בזכות ולא בחסד.
חסמי נגישות, סטראוטיפים, אפליה ודעות קדומות מונעים לא פעם מאנשים עם מוגבלות לעשות דברים פשוטים ויומיומיים כמו לצאת מהבית, למצוא תעסוקה, להיפגש עם חברים ובני משפחה, ללכת למוזיאון או להצגה, לשבת בבית קפה, ללכת לחוף הים, ועוד ועוד.

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי יש לשנות מצב זה, לקדם שוויון, למנוע אפליה ולעודד את השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים אמונה על יישום החוק ואנו פועלים בדרכים שונות ומגוונות כדי להפוך אותו מאותיות כתובות למציאות בפועל.

 

בין השאר, הנציבות מפעילה מערך לאכיפת חוקי הנגישות, מקדמת התקנת תקנות וחקיקת חוקים המשלבים אנשים עם מוגבלות בחברה, מפעילה מערך הדרכות ומפתחת את בסיס הידע בנוגע למצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל ושמירה על זכויותיהם. הנציבות מעורבת במגוון תחומים, מקדמת מדיניות שוויונית ונותנת מענה ליותר מ-2,500 פניות בשנה של אנשים המבקשים סיוע בנגישות ובמניעת אפליה בתחומים כמו תעסוקה, חינוך, בריאות ,שילוב בקהילה וכן נותנת ייעוץ וייצוג משפטי.

 

אחד ההישגים הגדולים של הנציבות בשנים האחרונות הוא אשרור "אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות" על ידי ממשלת ישראל ב-2012. האמנה מבטאת את הגישה הרואה בעניינם של אנשים עם מוגבלות נושא של זכויות אדם. היא חותרת להסרת החסמים המונעים מאנשים עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני ופעיל בכל תחומי החיים. האמנה מחייבת לשמוע ולהכיר את ניסיון החיים של אנשים עם מוגבלות ואת תפיסתם בדבר המוגבלות והחסמים החברתיים הניצבים בפניהם. עוד היא מחייבת לשתפם בקבלת כל החלטה הנוגעת להם. 

 

בתקופה האחרונה אנו מתחילים לראות את ניצני ההצלחה – הסביבה הבנויה הופכת נגישה יותר והעמדות הציבוריות כלפי אנשים עם מוגבלות מתחילות להשתנות.

 

אך מלאכה רבה עוד לפנינו. כנציב, אפעל בשנים הקרובות על מנת לשלב כוחות בין כל הגורמים הנוגעים בדבר – אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, גורמי ממשלה, עמותות, רשויות מקומיות והמגזר העסקי. יחד נוכל להביא בשורה אמיתית, לשנות את המציאות ולהגיע למצב שבו כל אחד יוכל להגיע לכל מקום, להשתמש בתחבורה, לצאת לעבוד, לבלות, להשתתף בפעילויות פנאי, לרכוש השכלה, לבחור בעצמו מה נכון עבורו ולהיות חלק אינטגרלי מהחברה. אז תהיה פה חברת מופת ראויה, חברה שתדע להכיל את כולנו כחברים שווי זכויות - ממקום של שוויון מלא ולא ממקום של חסד.

 

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל סוגיה ובעיה ובכל הצעה לשיתוף פעולה לקידום אנשים עם מוגבלות.

 

בברכה,  

אברמי טורם

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

יוני 2016