חשבונאות פיננסית א' 2006-2013

 

​נוכחות והצלחה בבחינת המועצה חשבונאות פיננסית א' בין השנים 2006-2013


מועד
מספר נבחנים
אחוז עוברים
אביב 2006
55
40%
סתיו 2006
87
24%
אביב 2007
87
47%
סתיו 2007
85
62%
אביב 2008
66
62%
סתיו 2008
57
53%
אביב 2009
73
60%
סתיו 2009
60
35%
אביב 2010
113
28%
סתיו 2010
99
59%
אביב 2011
147
55%
סתיו 2011
135
50%
אביב 2012
172
39%
סתיו 2012
233
37%
אביב 2013
238
36%
​סתיו 2013
192​
35%​