בקשה לרשיון רואה חשבון

 

התנאים לקבלת רשיון רואה חשבון, על פי סעיף 4 לחוק רואי חשבון, התשט"ו – 1955 ועל פי תקנות 1-3 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז – 1955 הנם: 

  1. בגיר.     
  2. עמידה בבחינות רואי חשבון הנערכות מטעם המועצה בכולן או באותן הבחינות שלא נפטר מהן.
  3. התמחות בראיית חשבון לפחות שנתיים. 


הליך קבלת הרשיון נמשך כשלושה חודשים.
לאחר עמידה בתנאים לקבלת רשיון יש למלא טופס בקשה לרשיון ולשלם את האגרה שנקבעה בתקנה 47 (א)(3).
בסופו של ההליך לאחר קבלת אישור המועצה להענקת הרשיון, נשלח רשיון זמני לראיית חשבון.
   
רשיונות קבועים לראיית חשבון מוענקים בטקס חלוקת רשיונות שמתקיים מידי שנה במהלך חודש ינואר.