הודעה על פרסום ציונים בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת אביב 2018

 
|07/10/2018 |

להלן נתונים על תוצאות הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת מועד אביב 2018. וכן התחייסות להתאמת הבחינה לרשימת המיקוד.

בחינת התאמת שאלון הבחינה לרשימת המיקוד.

הודעה על הציונים בפיננסית מתקדמת.

להנחיות להגשת ערר לחץ כאן