הודעה למבקשי רישיון רואה חשבון

 
|04/10/2018 |

​בהתאם לסעיף 5 (ד) לחוק רואי חשבון התשט"ו 1955

​רואי חשבון אינו נדרש לשלם אגרה שנתית בעד השנה שבה ניתן לו הרישיון. מבקשי רישיון שאינם מעוניינים בקבלת רישיון בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2018, יגישו בקשה לרישיון לאחר ה-12/12/2018. הבקשות לרישיון יאושרו בתחילת חודש ינואר 2019 והם יהיו פטורים מתשלום אגרה שנתית לשנת 2019.