הודעה בעניין ספרים בבחינות המועצה- מועד סתיו 2018

 
|31/10/2018 |

​תשומת לב הנבחנים, בבחינות בהם מותר השימוש בספרים תאושר הדבקת דגלונים בספרים עם הכיתוב הכולל את מס' התקן בלבד.
נבחן שימצא ברשותו ספר עם כיתוב נוסף על גבי הדגלון יואשם בתרמית בבחינה בהתאם לתקנה 18 לתקנות רואי חשבון.

 

בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת מותר השימוש בספרי גילויי דעת וכן בספר IFRS, בבחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מותר השימוש בספר תקני ביקורת שהוצאו לאור ע"י לשכת רואי חשבון, בשני הבחינות הספרים יהיו החל משנת 2015.