מיקוד החומר לבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות

 
|15/05/2019 |

​מצ"ב מיקוד החומר לבחינה החל ממועד אביב 2019