הודעה בעניין בחינות המועצה מועד סתיו 2017

 
|13/12/2017 |

​תשומת לב הנבחנים במועד סתיו 2017

​1.  זימון לבחינות נשלח באמצעות הדוא"ל. נבחן שלא קיבל זימון צריך לעדכן את כתובת הדוא"ל באזור האישי באתר, ואז ללחוץ על 'קבלת העתק מזימון הבחינה'.

2. התאמות שאושרו בעבר אינם תקפים למועד זה, נבחנים המבקשים התאמות נדרשים לפתוח פנייה להתאמות באזור האישי ולצרף את האישור שקיבלו.