השתלמות לרואי חשבון בתל אביב ב- 22.01.2018

 
|27/12/2017 |

​הננו מתכבדים להזמינכם להשתלמות לרואי חשבון מטעם מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים.

​ההשתלמות תתקיים ביום ב', 22.1.2018, בין השעות 15:30-18:30, בחדר 102, בקרית הממשלה בתל אביב, קומה 1, חדר 102, מנחם בגין 125, תל אביב.