הודעה למגישי ערר בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדת - מועד אביב 2018

 
|31/10/2018 |

תשומת לב הנבחנים שמגישים ערר בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות מיוחדת מועד אביב 2018, בשאלות 5 ו- 10 ניתן להגיש ערר על חלק מהסעיפים.


ניתן להגיש ערר עד ליום 14.11.2018 דרך המערכת המקוונת בלבד.