הודעה על התאמות במבנה שאלות רב-ברירה בבחינה בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת

 
|29/01/2019 |

​להלן דוגמאות לשאלות רב ברירה בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת לשנת 2019