מרשם בעלי רישיון רואי חשבון

 
|28/10/2018 |

​בהתאם לסעיף 4א לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955 ​להלן קובץ מרשם כל בעלי רישיון רואה חשבון בישראל

קובץ המרשם מעודכן ליום 21.10.2018.

 

מרשם בעלי רישיון רואה חשבון

 

במקרה של טעות במרשם ניתן לפנות למזכירות מועצת רואי חשבון באמצעות הדוא"ל בכתובת: moazar@justice.gov.il


הגדרות:
מותלה: רואה חשבון שבהתאם לתקנה 47(א)(4)(ד) לתקנות רואי חשבון התשט"ז-1955, הצהיר בהצהרה שמסר למועצה כי אינו רוצה לשמש רואה חשבון.
מושעה: רואה חשבון אשר הוחלט במסגרת דין משמעתי על הפסקת תוקף רישיונו לתקופה מסוימת.
מבוטל: רואה חשבון אשר הוחלט במסגרת דין משמעתי על ביטול רישיונו.