הודעה על פרסום הציונים בפננסית וביקורת סתיו 2018

 
|15/04/2019 |

​הודעה על פרסום הציונים

 להלן ההודעה 

 

לתשומת ליבכם, נבחנים שנכשלו בבחינה לא צריכים לפתוח פנייה לעותק מחברת. מחברות הבחינה יישלחו לנבחנים באמצעות הדואר האלקטרוני  לאחר ה-1.5.2019.