תשלום אגרה שנתית לרואי חשבון 2018

 
|22/01/2018 |

​בשנת 2018, יתאפשר תשלום האגרה שנתית בתעריף המקורי ללא תוספת תשלום עד ליום 28.02.2018.