הודעה- פרסום ציונים של הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת - מועד אביב 2017

 
|03/10/2017 |

​הודעה בעניין פרסום ציוני הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת- מועד אביב 2017.

​מזכירות מועצת רואי חשבון תפרסם היום את הציונים בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת (יולי 2017).

מועצת רואי חשבון החליטה, בהמשך לבעיות שנתגלו בבחינה, ולאחר קיום שני דיונים מעמיקים, שכללו פגישה בהשתתפות הסגל המקצועי הנוגע בבחינה ועם נציגי הנבחנים, לאשר מתכונת בדיקה מתוקנת באופן שבו יילקחו בחשבון לגבי כל נבחן 3 מתוך 6 השאלות שבהן קיבל את הציון הגבוה ביותר, תוך הגדלת שיעורן באופן יחסי לכדי 100 נקודות.

משמעות ההחלטה היא כי אחוז המעבר בבחינה יעמוד על כ- 83%. אחוז המעבר הממוצע בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת בבחינות קודמות הינו כ-72%.

יו"ר המועצה הודיעה כי יתאפשר לנבחנים שנכשלו בבחינה לגשת לבחינה הבאה במועד הקרוב ללא תשלום אגרה נוסף.

מזכירות מועצת רואי חשבון תהיה זמינה לפניות הנבחנים במהלך היום.

יו"ר המועצה, מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: ההחלטה שהבאתי למועצת רואי חשבון, בתום דיונים ממושכים, מממשת את האחריות הציבורית של המועצה ומשרד המשפטים כלפי ציבור הנבחנים לקיום בחינה הוגנת ובתנאים ידועים.
אני שמחה כי בסופו של דבר הבאנו לכך ששיעור המעבר בבחינה זו, על אף הקשיים שנתגלו בה, יהיה ברף עליון של שיעור המעבר המקובל, כך שהנבחנים לא ייפגעו.
אני מודה לכל חברי המועצה, ולחברי הוועדה המייעצת לנושא הבחינות על מחויבותם להגיע לפתרון ראוי וצודק בנסיבות העניין.


הציונים יישלחו לכל הנבחנים באמצעות מסרונים בשעות אחר הצהריים וכן יופיעו בגליון הציונים של כל נבחן באתר האינטרנט בקישור.