הודעה לנבחנים

 
|06/05/2019 |

​מועד הגשת ערר בבחינות: חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות -מועד סתיו 2018

​ערר על הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת ניתן יהיה להגיש עד ה -22.5.2019.

ערר על הבחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות עד ה- .26.5.2019