הודעה למגישי ערר בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות - מועד סתיו 2018

 
|08/05/2019 |

​לתשומת ליבכם, בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות, ניתן להגיש ערר על סעיף משאלה רק לשאלה 4 ו-8. השאלות האחרות תבדקנה כמכלול, לא ניתן להגיש ערר על חלק מהן.

ניתן להגיש ערר עד ליום 26.5.2019 דרך המערכת המקוונת בלבד.