הבהרה חשובה - פרסומי רשות ני"ע למבחן בחשבונאות פיננסית מתקדמת

 
|10/06/2018 |

פרסום רשות ני"ע למבחן בחשבונאות פיננסית מתקדמת - הבהרה חשובה

בהמשך לפרסום מיקוד בחינות המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת למועדי קיץ וחורף 2018, במסגרתו צוין כי תפורסם רשימת פרסומים רלוונטית של רשות ניירות ערך (עמ' 2 לרשימת המיקוד), מובהר בזאת כי לא נדרשת ידיעה ספציפית של פרסומי רשות ניירות ערך למועד הבחינה הקרוב (אביב 2018), מעבר לידע הכללי של הסטודנט/ית. בהתאם, לא תפורסם רשימת פרסומים רלוונטית.