תשומת לב הנבחנים - מועד הגשת ערר בביקורת מתקדמת מועד אביב 2017

 
|30/11/2017 |

​ניתן להגיש ערר בבחינה בנושא ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מועד אביב 2017 עד ליום 10.12.17 דרך האתר.