תיקון תקנות בנושא התמחות

 
ביום 20.10.2015 פורסם בילקוט הפרסומים תיקון תקנות רואי חשבון הנוגע לנושאים הקשורים בהתמחות בראיית חשבון.