מיקוד החומר לבחינות

 
​הודעות ועידכונים בנושאי בחינות מועצה

 

בבחינות ביניים חלק ב', המועצה תפעל בהתאם לתקנה 13 לתקנות ולא תאשר להבחן בבחינה בנושא יסודות ביקורת החשבונות, לנבחנים שלא יבחנו בנושאים כלכלה ותמחיר - ביניים חלק ב'.

 

בחינה בנושא טכנולוגיות מידע: הבחינה המעשית- חלק ב' של הבחינה תערך בסביבת office 2010. מומלץ לנבחנים שלא השתמשו בעבר בגירסא זו לתרגל את העבודה בסביבה זו לפני שיגשו למבחן.