הארכות זמן בבחינות המועצה

 
  • תוספות זמן בבחינה
  1. נבחנים שהינם עולים חדשים, עד 10 שנים בארץ, יהיו זכאים להארכת משך הבחינה בחצי שעה לכל חלק בבחינות הפתוחות ורבע שעה לכל חלק בבחינות רב ברירה וכן יהיו רשאים להשתמש במילון עברי לועזי, לועזי עברי בלבד. 
  2. יהיו זכאים לתוספת זמן בני מיעוטים, אשר לימודיהם התיכוניים היו שלא בשפה העברית, על המבקשים לקבל תוספת זמן בעניין זה, לפנות בבקשה ולהמציא אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו.   
  3. נשים בהריון זכאיות לצאת לשירותים במהלך הבחינה ללא הגבלה (נא לצרף אישור רפואי מתאים).

טופס פנייה לבחינת זכאות להתאמות בבחינות המועצה על רקע לקות למידה / בעיות קשב וריכוז.

  • יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לתת אישור כפי שניתן במוסד הלימוד.
  • במידה והאבחון נערך החל מהשנה השלישית ללימודים יש להמציא למועצה אישור על תהליך "טראומטי" אשר גרם לגילוי לקות הלמידה רק בעת זו.
  • קריטריונים לקבלת איבחונים דידקטיים ואבחוני קשב וריכוז ואופן הגשת הבקשה.