הזמנה לשמאי מקרקעין להגיש מועמדותם להיכלל ברשימה של שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים נובמבר 2014

 
הוועדה המייעצת, שהוקמה לאור חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ושתפקידה להמליץ לשר המשפטים לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים, מזמינה את ציבור שמאי המקרקעין, העומדים בתנאי הכשירות הקבועים בחוק, להגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן בתפקיד שמאי מכריע.

ניתן להגיש מועמדות עד ליום חמישי, י"ט בכסליו התשע"ה, 11 בדצמבר 2014, באמצעות הטפסים שלהלן.
 
  • תשומת לבכם מופנית לשינויים שחלו באופן הגשת הטפסים ביחס להליכי איתור קודמים.
 

לנוחיותכם רצ"ב קישורים להגשת מועמדות: